Skip to main content

BLOGG

Her kan du lese siste nytt om Tansa, nye løsninger, nyttig informasjon og faglig innhold som har med språk og skrivearbeid å gjøre.

Unngå skrivefeil med Tansa i Figma

Nå er det mulig å bruke Tansa i Figma. Det vil si at alle våre verktøy som avansert stavekontroll, stilrettelser, tegnrettelser, grammatikkontroll, orddeling, lesbarhetsanalyse, oversettelse fra bokmål til nynorsk og motsatt kan brukes i Figma. Våre KI-baserte tjenester som gjør det enkelt for deg å lage gode overskrifter, sammendrag av tekst og nøkkelord, er også tilgjengelig slik at du kan dra nytte av alle Tansas funksjoner når du arbeider i Figma.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Tansa, ta kontakt med oss her. Klikk på bildene for å gå til artikkelen.

Valgurne

Hvordan står det til med språket i de politiske partiene?

Det er mange som kjemper om oppmerksomheten i en valgkamp, og det gjelder å nå fram med budskapet på en mest mulig effektiv måte. Her er det hensynet til språket kommer inn – gjennom effektiv og presis språkbruk øker sjansene for at budskapet faktisk når fram til velgerne. Og da er det ikke tilstrekkelig med gode argumenter, måten de presenteres på, kan være helt avgjørende.

Ekstremværet «Hans»

I starten av august herjet ekstremværet «Hans» – i 2022 var det «Gyda» som skapte overskrifter i avisene. Men hvorfor setter vi egentlig navn på uvær?

Letters_abc

Når skal man bruke stor eller liten forbokstav?

Hovedreglene for bruk av stor eller liten forbokstav ved ord er ganske enkle. Vi bruker stor forbokstav ved første ord i setninger og overskrifter og ved egennavn (Hans Fjell, Vy). Noen ganger kan en likevel komme i tvil om det skal brukes liten eller stor forbokstav. Her har vi samlet noen av de vanligste tilfellene.

Nynorskdagen 12. mai

På den­ne da­gen, 12. mai 1885, fekk Noreg to jamstilte skrift­språk. Det blei vedteke på Stor­tin­get og kalla «jam­stil­lings­ved­ta­ket». Da­gen blir der­for kalla ny­norsk­da­gen, og han blir brukt til å fei­re ny­norsk som språk og for å opp­ford­re be­drif­ter innan pri­vat og offentleg sek­tor, men òg privatpersonar, til å bru­ke ny­norsk meir i kvardagen.

Krympflasjon – varene krymper, men ikke prisene

Språk­rå­det kå­ret ny­lig krympflasjon til årets ord i 2022. Kå­rin­gen er iføl­ge Språk­rå­det ba­sert på «ny­ord el­ler ord av ny­ere dato som har pre­get året, og som vi øns­ker å fram­he­ve». Hva er krympflasjon og er det et nytt ord? Det kan du lese mer om i denne artikkelen.

Dei vanlegaste skrivefeila på nynorsk

Kva skrivefeil er gjengangarar på nynorsk? Vi har sett nærare på kva feil brukarane av Tansa gjer oftast. Les meir i denne artikkelen.

Tansas grammatikkontroll

Grammatikkontroll er en av flere nye funksjoner i Tansa som nå er tilgjengelig. Med denne tjenesten får en rettet feil som enkel stavekontroll ikke finner. Selv om alle ordene i en tekst er korrekt skrevet, kan det fortsatt forekomme feil knyttet til sammenhengen ordene står i.

Nye kunder i 2021

I løpet av 2021 har vi fått mange nye kunder, både i Norge og i utlandet. Vi er glade og takknemlige for at det stadig er flere som ønsker å bruke Tansa. Vi jobber kontinuerlig gjennom hele året for at dere som bruker Tansa skal få et best mulig produkt, og vi utvikler stadig nye funksjoner og løsninger. 

Skyløsning

Fordeler ved å velge en Tansa-SaaS skytjeneste

Vi har lang erfaring med å drifte Tansa-løsninger for våre kunder. Som SaaS-kunde kan dere bruke vår programvare uten å bekymre dere for hvordan løsningen er satt opp. Vi sørger for at tjenestene er optimalisert og tilpasset bedriftens behov.

ACOS – forhandler og samarbeidspartner

Vi synes det er kjempestas å ha fått ACOS som forhandler. De har integrert vår oversetter i sitt CMS slik at kunder, som blant annet Rogaland fylkeskommune, kan oversette tekstene de skriver fra bokmål til nynorsk med kun ett tastetrykk.

Bruk klarspråk og unngå misforståelser

Tansa bidrar til et klarere og mer presist språk ved å advare mot eller komme med forslag til alternative skrivemåter for ord og uttrykk som vi vet kan gjøre tekster vanskeligere å forstå. Tansa sørger for at en enhetlig stil kan gjennomføres, både i enkeltdokumenter og innenfor organisasjonen som helhet.

Bør du sjekke liksen?

Flere oppslag i Klassekampen nylig har omtalt en debatt mellom redaksjonen i Aftenposten og noen av deres eksterne anmeldere om bruk av nettbaserte analyseverktøy. Lesbarhetsindeksen (liks) legger til grunn to kriterier for å vurdere lesbarhet – setningslengde og ordlengde.

Tansa på 14 språk

Visste du at Tansa støtter 14 ulike språk eller språkvarianter? Ja, du har faktisk mulighet til å bruke ordlister fra oss på alle språk som du ser i listen under. Dette betyr at du enkelt kan få rettet skrivefeil, stil, tegnsetting og orddelingsfeil på det språket du ønsker.

Vips! – så fikk vi et nytt norsk ord

Navnet Vipps er nok inspirert av interjeksjonen vips, men de som stod bak løsningen, valgte en skrivemåte med to p-er. Siden Vipps er et beskytta merkenavn, bør vi respektere den valgte skrivemåten selv om den bryter med det vante mønsteret i norsk rettskriving.

Språkbilder ute av fokus

Avisene skriver for eksempel til stadighet om politikere og andre samfunnsaktører som «går i strupen» på hverandre. Det høres ganske så dramatisk ut, men betyr egentlig ikke noe annet enn at noen går ut med kritikk i en aktuell sak. 

Den språklige koronapandemien

Koronaviruspandemien har skapt en flodbølge av slike «nye» ord som vi knapt har sett maken til, og viser hvilken enorm innvirkning denne situasjonen har hatt på nær sagt alt samfunnsliv. Noen eksempler fra Tansa siste kvartal kan illustrere dette.

Fra koronavirus til covid-19

Mens koronaviruspandemien stadig vokser i omfang, rettes mye av oppmerksomheten nå mot sykdommen som viruset forårsaker, og som skaper enorme utfordringer for helsevesen verden over.

Koronavirus på alles lepper

Mange har sikkert lagt merke til at skrivemåten varierer i aviser og andre medier. Noen velger å følge engelsk skrivemåte med c som første bokstav, altså coronavirus. Bruk av stor forbokstav, selv om ordet ikke står først i setningen, ser en også rett som det er.

Tansa for saksbehandlere

Som saksbehandler er du kanskje vant til å utrede og vurdere saker, lage notater, utforme søknader og lignende. Kanskje arbeider du innenfor et fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og navn.

Slik skriver vi russiske navn

Sjakk-VM pågår med stor mediedekning. Vil Magnus Carlsen klare å forsvare sin mestertittel mot den russiske utfordreren Sergej Karjakin? Eller var det Sergey han het? Og hvorfor ikke Sergei? 

questionmark

Hvordan skriver vi ord som inneholder siffer?

Ikke alle rettskrivningsregler er like godt kjent. Mange er usikre på hvordan man skriver ord som inneholder siffer. Hovedregelen er at det benyttes bindestrek når et siffer inngår i ordsammensetninger.

Koster feilstaving deg penger og troverdighet?

Nettpublisering foregår raskt, men likevel er det svært viktig å se på detaljene for å få frem budskapet ditt og dermed vinne salget. Feilstavelser og grammatiske feil, uansett hvor små de er, vil ofte føre til at leseren går videre – sannsynligvis til konkurrenten din.

Nonsens i ordlister

Et korrekturprogram blir aldri bedre enn ordlistene det støtter seg til. Ordlistene må være svært omfattende og dekke alle relevante former av ord som er i bruk. En svakhet ved noen ordlister er imidlertid at det konstrueres mange former av ord som i liten grad eller overhodet ikke benyttes. Det skaper rom for mange underlige retteforslag som brukere vil irritere seg over.

Språkets dobbeltgjengere

Tansas ordlister blir redigert i forhold til de særlige krav et korrekturprogram stiller. Mange ord som en kan finne i standardordbøker, er ikke uten videre egnet for bruk i Tansa. Det gjelder spesielt sjeldne ord eller former av ord som ligner mye på alminnelige ord – språkets dobbeltgjengere.