BLOGG

Her kan du lese siste nytt om Tansa, nye løsninger, nyttig informasjon og faglig innhold som har med språk og skrivearbeid å gjøre.

Fra koronavirus til covid-19

Mens koronaviruspandemien stadig vokser i omfang, rettes mye av oppmerksomheten nå mot sykdommen som viruset forårsaker, og som skaper enorme utfordringer for helsevesen verden over.

Koronavirussykdommen har fått betegnelsen covid-19, som er et engelsk akronym for coronavirus disease 2019. Språklig registrerer vi at det nå ofte skjer en sammenblanding slik at betegnelsen for sykdommen også brukes som betegnelse for selve viruset. Dette blir ikke helt korrekt og bør unngås. Det nye koronaviruset har derimot fått betegnelsen sars-CoV-2 ettersom det har en del til felles med viruset som forårsaket sars-epidemien i 2003.

At det er hensiktsmessig å skille mellom betegnelser for virus og tilhørende virussykdommer, har vi eksempler på fra tidligere. Betegnelsene hiv (human immune deficiency virus) og aids (acquired immune deficiency syndrome) er godt innarbeidet i språket, og blir sjelden blandet sammen. Mange mennesker kan i dag leve lenge med hiv-smitte uten å utvikle sykdommen aids ved hjelp av nye medisiner.

I norsk rettskrivning har det for øvrig blitt et vanlig prinsipp å bruke gjennomgående små bokstaver på ord av denne typen, altså forkortelser som har en slik form at de kan leses som vanlige ord. Disse kalles også akronymer. Vi er allerede fortrolig med skrivemåter som hivaids og sars – og derfor blir covid-19 den naturlige betegnelsen for den nye virussykdommen.

Les også vår artikkel om koronavirus.

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Tansa, ta kontakt med oss her. Klikk på bildene for å gå til artikkelen.

Den språklige koronapandemien

Koronaviruspandemien har skapt en flodbølge av slike «nye» ord som vi knapt har sett maken til, og viser hvilken enorm innvirkning denne situasjonen har hatt på nær sagt alt samfunnsliv. Noen eksempler fra Tansa siste kvartal kan illustrere dette.

Fra koronavirus til covid-19

Mens koronaviruspandemien stadig vokser i omfang, rettes mye av oppmerksomheten nå mot sykdommen som viruset forårsaker, og som skaper enorme utfordringer for helsevesen verden over.

Koronavirus på alles lepper

Mange har sikkert lagt merke til at skrivemåten varierer i aviser og andre medier. Noen velger å følge engelsk skrivemåte med c som første bokstav, altså coronavirus. Bruk av stor forbokstav, selv om ordet ikke står først i setningen, ser en også rett som det er.

Tansa for saksbehandlere

Som saksbehandler er du kanskje vant til å utrede og vurdere saker, lage notater, utforme søknader og lignende. Kanskje arbeider du innenfor et fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og navn.

Slik skriver vi russiske navn

Sjakk-VM pågår med stor mediedekning. Vil Magnus Carlsen klare å forsvare sin mestertittel mot den russiske utfordreren Sergej Karjakin? Eller var det Sergey han het? Og hvorfor ikke Sergei? 

Hvordan skriver vi ord som inneholder siffer?

Ikke alle rettskrivningsregler er like godt kjent. Mange er usikre på hvordan man skriver ord som inneholder siffer. Hovedregelen er at det benyttes bindestrek når et siffer inngår i ordsammensetninger.

Koster feilstaving deg penger og troverdighet?

Nettpublisering foregår raskt, men likevel er det svært viktig å se på detaljene for å få frem budskapet ditt og dermed vinne salget. Feilstavelser og grammatiske feil, uansett hvor små de er, vil ofte føre til at leseren går videre – sannsynligvis til konkurrenten din.

Nonsens i ordlister

Et korrekturprogram blir aldri bedre enn ordlistene det støtter seg til. Ordlistene må være svært omfattende og dekke alle relevante former av ord som er i bruk. En svakhet ved noen ordlister er imidlertid at det konstrueres mange former av ord som i liten grad eller overhodet ikke benyttes. Det skaper rom for mange underlige retteforslag som brukere vil irritere seg over.

Språkets dobbeltgjengere

Tansas ordlister blir redigert i forhold til de særlige krav et korrekturprogram stiller. Mange ord som en kan finne i standardordbøker, er ikke uten videre egnet for bruk i Tansa. Det gjelder spesielt sjeldne ord eller former av ord som ligner mye på alminnelige ord – språkets dobbeltgjengere.