BLOGG

Her kan du lese siste nytt om Tansa, nye løsninger, nyttig informasjon og faglig innhold som har med språk og skrivearbeid å gjøre.

Bør du sjekke liksen?

Flere oppslag i Klassekampen nylig har omtalt en debatt mellom redaksjonen i Aftenposten og noen av deres eksterne anmeldere om bruk av nettbaserte analyseverktøy. Anmelderne har særlig reagert på at de må bruke en lesbarhetsberegner som angir et tall for hvor lett- eller tunglest teksten deres er. Lesbarhetsindeksen (liks) legger til grunn to kriterier for å vurdere lesbarhet – setningslengde og ordlengde.

 

Har du spørsmål eller ønsker å vite mer om Tansa, ta kontakt med oss her. Klikk på bildene for å gå til artikkelen.

Tansa på 14 språk

Visste du at Tansa støtter 14 ulike språk eller språkvarianter? Ja, du har faktisk mulighet til å bruke ordlister fra oss på alle språk som du ser i listen under. Dette betyr at du enkelt kan få rettet skrivefeil, stil, tegnsetting og orddelingsfeil på det språket du ønsker.

Vips! – så fikk vi et nytt norsk ord

Navnet Vipps er nok inspirert av interjeksjonen vips, men de som stod bak løsningen, valgte en skrivemåte med to p-er. Siden Vipps er et beskytta merkenavn, bør vi respektere den valgte skrivemåten selv om den bryter med det vante mønsteret i norsk rettskriving.

Språkbilder ute av fokus

Avisene skriver for eksempel til stadighet om politikere og andre samfunnsaktører som «går i strupen» på hverandre. Det høres ganske så dramatisk ut, men betyr egentlig ikke noe annet enn at noen går ut med kritikk i en aktuell sak. 

Den språklige koronapandemien

Koronaviruspandemien har skapt en flodbølge av slike «nye» ord som vi knapt har sett maken til, og viser hvilken enorm innvirkning denne situasjonen har hatt på nær sagt alt samfunnsliv. Noen eksempler fra Tansa siste kvartal kan illustrere dette.

Fra koronavirus til covid-19

Mens koronaviruspandemien stadig vokser i omfang, rettes mye av oppmerksomheten nå mot sykdommen som viruset forårsaker, og som skaper enorme utfordringer for helsevesen verden over.

Koronavirus på alles lepper

Mange har sikkert lagt merke til at skrivemåten varierer i aviser og andre medier. Noen velger å følge engelsk skrivemåte med c som første bokstav, altså coronavirus. Bruk av stor forbokstav, selv om ordet ikke står først i setningen, ser en også rett som det er.

Tansa for saksbehandlere

Som saksbehandler er du kanskje vant til å utrede og vurdere saker, lage notater, utforme søknader og lignende. Kanskje arbeider du innenfor et fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og navn.

Slik skriver vi russiske navn

Sjakk-VM pågår med stor mediedekning. Vil Magnus Carlsen klare å forsvare sin mestertittel mot den russiske utfordreren Sergej Karjakin? Eller var det Sergey han het? Og hvorfor ikke Sergei? 

Hvordan skriver vi ord som inneholder siffer?

Ikke alle rettskrivningsregler er like godt kjent. Mange er usikre på hvordan man skriver ord som inneholder siffer. Hovedregelen er at det benyttes bindestrek når et siffer inngår i ordsammensetninger.

Koster feilstaving deg penger og troverdighet?

Nettpublisering foregår raskt, men likevel er det svært viktig å se på detaljene for å få frem budskapet ditt og dermed vinne salget. Feilstavelser og grammatiske feil, uansett hvor små de er, vil ofte føre til at leseren går videre – sannsynligvis til konkurrenten din.

Nonsens i ordlister

Et korrekturprogram blir aldri bedre enn ordlistene det støtter seg til. Ordlistene må være svært omfattende og dekke alle relevante former av ord som er i bruk. En svakhet ved noen ordlister er imidlertid at det konstrueres mange former av ord som i liten grad eller overhodet ikke benyttes. Det skaper rom for mange underlige retteforslag som brukere vil irritere seg over.

Språkets dobbeltgjengere

Tansas ordlister blir redigert i forhold til de særlige krav et korrekturprogram stiller. Mange ord som en kan finne i standardordbøker, er ikke uten videre egnet for bruk i Tansa. Det gjelder spesielt sjeldne ord eller former av ord som ligner mye på alminnelige ord – språkets dobbeltgjengere.