Skip to main content

Spar tid med funksjonen Sammendrag

Med Tansas nye verktøy får du forslag til velformulerte sammendrag av teksten på et øyeblikk. Sammendrag skal være korte, de skal få med de viktigste momentene i teksten og være både velstrukturerte og lettleste. Dette krever god ferdighet og tar tid om det skal gjøres manuelt. Ved hjelp av vårt KI-baserte verktøy, som er spesialtrent for slike oppgaver, er en sikret godt strukturerte sammendrag med mye tidsbesparing på kjøpet. Verktøyet analyserer teksten, trekker ut det sentrale innholdet og fremstiller dette på en leservennlig måte.

Tansas Sammendrag gir deg flere muligheter for tilpasning. Du kan selv velge hvor langt sammendraget skal være ved å angi omtrentlig antall ord. Du kan også angi hvilken tone og stil du ønsker sammendraget skal ha. Skal det for eksempel være nyhetsformidlende, nøytralt, uformelt eller kanskje humoristisk?

Vår sammendragsfunksjon fungerer på alle typer av tekst. Den vil være nyttig for blant annet journalister, redaktører og deskmedarbeidere i aviser, kommunikasjonsansvarlige innenfor offentlig og privat virksomhet og for studenter og akademikere som arbeider med tekster der også sammendrag har en viktig funksjon.