Skip to main content

Bruk klarspråk og unngå misforståelser

Det er ikke alltid gitt at de som leser det du skriver, oppfatter nøyaktig det samme som det du har ment. Bruk av vage, tvetydige eller lange, kompliserte ord kan medføre at budskapet i teksten misoppfattes med uheldige konsekvenser. Klarspråk er en bevisst strategi for å utforme tekster slik at de blir forstått av den gruppen en henvender seg til.

Tansa bidrar til et klarere og mer presist språk ved å advare mot eller komme med forslag til alternative skrivemåter for ord og uttrykk som vi vet kan gjøre tekster vanskeligere å forstå.

Unødig vakling mellom ulike skrivemåter av ord er også noe som kan tynge lesbarheten. Tansa sørger for at en enhetlig stil kan gjennomføres, både i enkeltdokumenter og innenfor organisasjonen som helhet.

Mange organisasjoner har lagt ned mye jobb i å utarbeide en egen klarspråksprofil, brevmaler er omskrevet, og ansatte er blitt kurset i hvordan de skal skrive tydeligere. Men kunnskap er ferskvare, og det er lett å glemme hva man har lært om ikke slik opplæring følges opp i det daglige arbeidet.

Når organisasjonen integrerer sin klarspråksprofil i Tansa, vil alt som skrives bli kontrollert med utgangspunkt i denne profilen. Brukerne får de samme anbefalingene uavhengig av hvilke verktøy de benytter i skrivearbeidet. Gjennomføringen av klarspråk blir mer effektiv, og brukerne kan føle seg trygge på at det de skriver, er i tråd med retningslinjene i virksomheten.

Ønsker du å høre mer om hvordan Tansa kan hjelpe deg med å skrive klart og tydelig? Kontakt oss her.