Skip to main content

Dataanalyse

Tansa fører en komplett og kontinuerlig logg av system og systembruk og kan presentere disse dataene på ulike måter.

Dette gir Tansas kunder mulighet til å studere systemets effektivitet over tid og se eksakt hvilke forbedringer som har funnet sted i tekstproduksjonen.

Statistikk

På nettsidene for Tansa Statistikk kan du se hvilke feil som er gjort, og hvilke som er blitt rettet. Gjennomgående feil og stilavvik er uthevet, slik at du kan gripe fatt i dem.

Analyse

Tansa Dataanalyse lar deg analysere systemets utdata og gjør det mulig å finjustere ordlistene for best mulig resultat.

ØNSKER DU Å HØRE MER OM TANSA?