Skip to main content


Få Tansa-korrektur integrert i alle programmer

Tansas nye API-er gjør det mulig for kunder å benytte hele vårt korrekturverktøy i ethvert redaksjonelt system, enten det er proprietært eller «out-of-the-box». Du kan nå få tilgang til Tansas anerkjente korrektursystem fra praktisk talt et hvilket som helst tekstbehandlingsmiljø.

Tansa er kjent for å tilby et korrektursystem med tilpasningsmuligheter som er ulikt alt annet. Vår korrekturløsning gir brukerne mulighet til å skreddersy sine ordlister slik at uttrykk, egennavn, stilvalg, klisjeer og annet blir håndtert på ønskelig vis. Med våre nye API-er kan brukerne ytterligere tilpasse sitt korrekturmiljø for å benytte Tansa fullintegrert og uten installering på arbeidsstasjoner.

Et API er et programmeringsgrensesnitt som gjør det mulig for to ulike programmer å fungere sammen og slik skape et enda bedre sluttprodukt for deg. I dette tilfellet vil Tansas nye API-er gjøre at du kan benytte alle funksjoner i korrektursystemet fra din foretrukne plattform for tekstbehandling. Ved hjelp av vårt JavaScript-API har vi utviklet programtillegg for eller integrasjon med alle viktige nettbaserte editorer: TinyMCE, CK Editor, Alloy Editor, Medium Editor, CodeMirror og WordPress’ Gutenberg.

Integrasjon gir kunder anledning til å knytte vår korrekturbase og tilpasningsfunksjoner til proprietære og direkte tilgjengelige tekstbehandlere.

Våre API-er kommer med nye funksjoner også. Tekstbehandlere vil gjenkjenne vårt effektive og beskrivende korrekturvindu, men kan nå også redigere direkte i teksten. Ulike typer av korrekturfeil vil da bli vist med understreking i ulike farger som indikerer hva slags type problem Tansa har funnet: stilavvik, skrivefeil, klisjeer eller ukjente ord. Når en klikker på et ord i tekstbehandleren, vil det komme opp en pop-up-meny for Tansa-korrektur med de samme muligheter som våre kunder er vant til for å sikre korrekt og stilren tekst. Ved å integrere Tansa direkte i det foretrukne tekstmiljøet, vil brukerne oppleve enda raskere korrekturrunder på grunn av hurtigere tilgang til referansekilder som stilbøker og ordlister.

Som en helt nettbasert løsning gjør Tansas API-er at du kan bruke Tansa hvor som helst for å lage tekstinnhold, også i ikke-nettbaserte skrivebordsprogrammer ved hjelp av en nettleserkontroll.

Tansa kan integreres med en rekke nettbaserte publiseringsverktøy:

 • TinyMCE
 • CKEditor
 • MediumEditor
 • RadEditor

og mange andre.

Kildekodeeksempler er inkludert.

Velg ditt programtillegg
Hvis du ikke ønsker å gjennomføre en full integrasjon, har vi også programtillegg tilgjengelig:

 • Microsoft Word™ (Windows, macOS)
 • Microsoft Outlook™ (Windows, macOS)
 • Microsoft PowerPoint™ (Windows, macOS)
 • Adobe InCopy™ (Windows, macOS)
 • Adobe InDesign™ (Windows, macOS)
 • Google Chrome™ (Windows, macOS and Chrome OS)
 • Google Docs™ (Windows, macOS and Chrome OS)
 • Mozilla Firefox™ (Windows, macOS)
 • Apple Safari™ (macOS)

Partnerprogram

Send oss en e-post hvis du har spørsmål om våre løsninger eller vil høre mer om hva som skal til for å bli en av våre samarbeidspartnere.