Skip to main content

Hva er lesbarhetsindeks?

Er det mulig å måle hvor lesbar en tekst er? Det mente i hvert fall den svenske pedagogikkforskeren Carl-Hugo Björnsson, som på 1960-tallet utviklet en metode for akkurat dette. Metoden, kalt liks (lesbarhetsindeks), er basert på en formel som ser på forholdstallet mellom antall ord og setninger i en tekst samt andelen av lange ord (mer enn 6 tegn). Andre metoder for måling av lesbarhet er senere kommet til, men liks er fortsatt det som brukes mest for norsk språk.

Er liks til å stole på?
Selv om metoden lett kan kritiseres for å være vel mekanisk for evaluering av språkbruk, har den vært populær og oppfattes fremdeles som relevant. Hvis en har klart for seg at liksverdien ikke er det eneste som har betydning for lesbarhet, gir den like fullt en nyttig indikasjon på hvor lett eller vanskelig en tekst vil være å lese for ulike målgrupper. I tillegg bør blant annet bruk av sjeldne eller lite kjente ord også tas hensyn til i vurderingen.

Hva betyr tallene?
Liksverdien tolkes etter en skala som knytter seg til gjennomsnittsverdier ved ulike typer av tekster. Den vil derfor kunne gi en pekepinn på hvor lesbar en tekst vil være for ulike målgrupper.

Liks-verdiTeksttypeVanskelighetsgrad
–30
enkle tekster, barnebøker

Svært lettlest

30–40
skjønnlitteratur, populæraviser

lettlest

40–50
normal avisartikkel

middels vanskelig

50–60
offisielle dokumenter, fagtekster

vanskelig

60–
byråkratiske tekster, tungt fagstoff

svært vanskelig

Tansas lesbarhetsmodul

Vi har integrert liks i våre løsninger, slik at du raskt kan måle lesbarheten på teksten du skriver. Mange av våre kunder bruker liks daglig.

4 tips til hvordan du kan forbedre teksten

Hvordan kan du forenkle en tekst som scorer høyt på vanskelighetsgrad?

Her er noen råd som vil kunne hjelpe:

  1. Del opp svært lange perioder i kortere setninger atskilt med punktum.
  2. Unngå for mange lange/tunge ord i samme setning.
  3. Unngå unødvendig lange ord – skriv problem, ikke problemstilling, hvis det er det første du mener.
  4. Prøv å bruke færre substantiver der det er mulig. Det betyr ofte å bruke verb istedenfor omskrivninger med substantiv. Skriv for eksempel heller begrense enn foreta begrensninger.

Formelen for liks ser slik ut:

liks = a : b + (c : a) x 100

a: antall ord

b: antall setninger

c: antall lange ord (mer enn 6 tegn)

Liks blir da summen av antall ord dividert med antall setninger og antall lange ord dividert med antall ord ganger 100.