Skip to main content
Tansa til offentlig sektor

Skriveverktøy skreddersydd for offentlig sektor

Du er kanskje vant til å utrede og vurdere saker, lage notater, utforme søknader og lignende. Eller du arbeider med informasjon og lager innhold til nettsider og brosjyrer. Kanskje arbeider du innenfor et fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og navn.

Vi tilbyr en samling produkter for skrivestøtte som integreres i verktøyene du til daglig benytter.

Med Tansa får du tilgang til en sentralisert løsning hvor alle har tilgang til de samme tjenestene, uansett hvilket verktøy den enkelte bruker. Dagen starter kanskje med å lese og besvare e-poster. Så kan det være brev og rapporter som skal skrives, tekster til en nettside som skal utformes, eller kanskje er det en større utredning du arbeider med.

Tansa følger deg gjennom hele dagen og hjelper deg med å skrive mer effektivt, unngå skrivefeil, forbedre lesbarheten og minimalisere korrekturarbeidet.

Skreddersydd ordliste

Tansas skriveverktøy benytter omfattende ordlister og algoritmer som også kan tilpasses til de ulike brukermiljøene. Dere kan velge å bruke en egen språkprofil eller få den skreddersydd av oss. Mange offentlige etater legger vekt på klarspråk, og dersom dere har utarbeidet en klarspråksprofil, kan ordlistene tilpasses denne.

Språkprofilen deles av alle brukerne i organisasjonen, slik at den kan fremstå med et enhetlig og konsekvent språk.

skreddersydd ordliste
grammatikk

Grammatikkontroll

Skrivefeil er en ting, grammatiske feil er noe annet, og begge deler er viktig å få korrigert før dokumenter sendes videre eller tekster blir publisert. Enkel stavekontroll finner stort sett ikke grammatiske feil, og de er også ofte lett å overse ved manuell korrektur.

Tansa tilbyr nå også grammatikkontroll som kan oppdage og korrigere grammatiske feil som ofte gjøres. Slike feil kan gjerne oppstå ved redigering (klipp-og-lim-feil) eller ved at en ikke kjenner godt nok reglene som gjelder. Det siste kan ofte være tilfellet for medarbeidere med et annet morsmål enn norsk, eller når en skriver norsk (bokmål/nynorsk) på en annen målform enn den en kjenner best.

Oversetter – bokmål til nynorsk

Med et tasteklikk kan du oversette bokmålsteksten din til nynorsk. Oversettelsen blir tilpasset din lokale språkstil. Eventuelle skrivefeil i teksten rettes opp på forhånd, slik at det endelige resultatet blir best mulig.

Selvfølgelig får du teksten oversatt til din lokale stil hvis du ønsker det. Oversetteren fungerer i alle våre verktøy.

oversetter bokmål til nynorsk
Din målgruppe

Tilpasset din målgruppe

Vi følger retningslinjene til Språkrådet, men lar kundene våre få velge hvilken stil de ønsker. For de fleste er lokal tilpasning viktig. Nynorskbrukere i Rogaland vil for eksempel kunne foretrekke andre varianter enn det som er tilfellet for nynorskbrukere i Sogn. Det handler om å tilpasse språket på en slik måte at mottakeren føler seg hjemme.

Direkte oppslag

Av og til ønsker du kanskje å hente inn informasjon fra andre kilder mens du arbeider med en tekst. Tansas løsning gir deg mulighet for oppslag i kilder som Store Norske Leksikon og Wikipedia direkte fra dokumentet du jobber i.

Lanseres 2024.

Synonymordbok

Når du kontrollerer teksten med vårt retteverktøy, kan du også få vist alternativer til bestemte ord i teksten. Det kan være nyttig for å oppnå et mer presist og variert språk.

Hvis du ønsker å endre noe, kan du enkelt bytte ut ord ved å klikke på et av forslagene Tansa presenterer. 

Klarspråk

Det er en del ord og uttrykksmåter en bør unngå når en vil uttrykke seg klart og konsist. Tansa har støtte for dette, og vil da foreslå bedre alternativer isteden. En kan også få innarbeidet egne klarspråksregler hvis en har utarbeidet slike.

klarspråk

Tansa er en god støtte i det daglige arbeidet med tekster av alle slag, fra e-poster til lengre tekster, og det føles trygt å ha dette verktøyet.

Hanne Brække Wulff, redaktør – Nasjonalbiblioteket
Lokal tilleggsordliste

Lokal tilleggsordliste

Med det webbaserte administratorverktøyet kan man legge til egne språkregler, ord, navn og rettelser. Kanskje skifter en avdeling navn? Ved å registrere det nye navnet som en rettelse, kan en sikre at det er dette som blir brukt i alle dokumenter i fremtiden.

Enkelte ganger kan det være nyttig å gi en forklaring til brukerne om hvorfor man ønsker å bruke bestemte skrivemåter eller å unngå andre. Denne informasjonen vil da komme opp på skjermen samtidig som Tansa foreslår disse rettelsene.

Lesbarhetskontroll

Mange kunder har etterspurt et verktøy for å kontrollere lesbarhet. En slik tjeneste er nå tilgjengelig i Tansa. For skandinaviske språk bruker vi den velkjente lesbarhetsindeks (liks eller LIX) for måling av lesbarhet. På engelsk kan en velge mellom seks ulike metoder.

Verktøyet gir deg en enkel vurdering av hvor lettlest teksten er i sammenligning med andre type tekster. Dette vil være en god indikasjon på om teksten er tilpasset målgruppen den er skrevet for. Du kan også se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord og få et anslag over hvor lang tid det vil ta å lese teksten.

partnere
alle verktøy

Fungerer i alle dine verktøy

Våre tjenester er tilgjengelig i verktøyene du bruker til daglig. Du bruker Microsoft Outlook eller G-mail til å lese og skrive e-post. Når du skriver rapporter og brev, gjør du det kanskje i Microsoft Word eller Google Docs.

Oppdaterer du egne nettsider eller sider på sosiale medier, kan du bruke en av våre programmoduler for nettlesere. Vi støtter Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari og Mozilla Firefox.

Dersom du lager egne trykksaker med Adobe InDesign, kan du også benytte vårt korrekturverktøy.

Våre språkpartnere

Tansa samarbeider med anerkjente forlag for å kunne tilby tilgang til ulike ordlister og stilbøker.

Ønsker du å bruke Enkel nynorsk ordliste eller Juridisk og administrativ ordliste fra Det Norske Samlaget, så kan de begge integreres i vårt retteverktøy. 

På engelsk samarbeider vi med Webster’s Dictionary, Oxford English Dictionary, Financial Times, Associated Press og Canadian Press.

partnere
fortløpende oppdateringer

Fortløpende oppdateringer

For alle som produserer tekster, er det viktig å benytte skriveverktøy som tar hensyn til at språket er i konstant endring. Våre språkeksperter monitorerer jevnlig språkbruken hos våre kunder og sørger for at ordlistene til enhver tid er oppdatert.

Aktiv bruk av dataanalyse

Tansa foretar en komplett og kontinuerlig analyse av system og systembruk ved hjelp av loggmateriale og kan presentere disse dataene på ulike måter. Vi ser både på innholdet i korrekturen, og hvordan de som bruker det, forholder seg til korrekturforslagene. På denne måten sørges det for at kvaliteten til enhver tid holdes på et høyest mulig nivå.

Vi bruker også denne informasjonen til fortløpende å videreutvikle og oppdatere ordlistene som er i bruk. Ved inntak av nyord gjøres det grundige vurderinger om skrivemåte, der vi gjerne konsulterer Språkrådet og andre språkeksperter.

dataanalyse
grundige analyser

Grundige analyser

Nyord tas inn etter nøye vurdering når det gjelder korrekt skrivemåte og grammatiske egenskaper. Samtidig gjøres det grundige analyser av hvordan systemet gjennomfører korrekturen, og hvordan de som bruker det, forholder seg til korrekturforslagene. På denne måten sørges det for at kvaliteten på korrekturen til enhver tid holdes på et høyest mulig nivå.

Integrert i saks-/arkivsystemer

Våre programmoduler kan benyttes i saks-/arkivsystemer. Noen løsninger benytter CKeditor, andre gjør som Episerver og benytter rich-text-editoren TinyMCE. 

Ta kontakt med oss for å høre mer om hvilke tilpasninger som er tilgjengelig.

systemløsning
Integrert CMS

Integrert i CMS

I dag er nettsidene gjerne det stedet man først oppsøker før man tar personlig kontakt. 

Benytter dere et CMS basert på WordPress, Episerver, Adobe Experience Manager, Joomla, Drupal med flere, så kan dere benytte vår løsning.

Sikker skyløsning

Vi tar sikkerhet på alvor. All kommunikasjon mellom bruker og skyløsning foregår ved bruk av https. Ingen filer overføres eller lagres.

Vi sørger til enhver tid for at siste versjon og sikkerhetsoppdateringer er installert. Vi har valgt å kjøre våre skybaserte løsninger hos Amazon Web Services, men legger gjerne til rette for at kunder kan benytte andre tilbydere.

sikker skyløsning
Enkel installasjon

Enkel installasjon

Det er enkelt å installere våre programmoduler. Dersom du benytter Microsoft Office 365, så distribuerer du programmodulene med Microsoft Office 365 admin center. 

Hvis din organisasjon benytter eldre versjoner av Microsoft Office, så har vi moduler tilpasset .net og som kan brukes sammen med skriptbare installasjonsverktøy.

Alle våre programmoduler kan lastes ned direkte fra programleverandørenes nettsider.

Tansas API-er

Tansa er kjent for å tilby et korrektursystem med tilpasningsmuligheter som er ulikt alt annet på markedet.

Med våre nye API-er kan brukerne ytterligere tilpasse sitt korrekturmiljø for å benytte Tansa fullintegrert og uten installering på arbeidsstasjoner.

Kontakt oss for å høre mer.

API

ØNSKER DU Å HØRE MER OM OSS OG VÅRE LØSNINGER?