Skip to main content

Effektiv skriving for sommervikarer med Tansa

Nå er det straks sommer og ferietid. Det betyr for mange fri og avkobling, men i mange bransjer betyr det også at fast ansatte tar ferie og sommervikarer trer inn for å gjøre jobben. For aviser og mediehus kan dette være en utfordring ettersom det kreves presisjon og konsistent språk og stil for å opprettholde kvaliteten. Heldigvis finnes det løsninger som gjør denne overgangen smidigere. Ved hjelp av våre verktøy blir jobben med å lage innhold uten skrivefeil og i tråd med avisens stil enklere for sommervikarene.

Forenklet skriveprosess

Tansa kan bidra med forslag til overskrifter, sammendrag og nøkkelord. På den måten sparer en tid  i en hektisk hverdag, og vikarene kan bruke mer tid på selve skrivingen av artikler. Slik bidrar Tansa til å opprettholde en jevn produksjonsflyt i redaksjonen i ferietiden.

Kunde

Konsekvent språk og stil

Tansa sørger for at vikarene skriver i henhold til avisens egen språkstil. Hver avis har sin unike stilguide som bidrar til å forme avisens identitet og troverdighet. For nye skribenter kan det være utfordrende å mestre denne stilen på kort tid. Tansa integrerer stilguiden i korrektursystemet og gir vikarene direkte tilbakemeldinger og retteforslag mens de skriver. Slik sikrer en at hver enkelt artikkel holder den høye språklige standarden leserne forventer.

KI-basert chattefunksjon

En annen nyttig funksjon i Tansa er den KI-baserte chattefunksjonen. Med denne kan vikarer få innspill til ulike vinklinger og tips til innhold i artikkelen de skriver. Kunstig intelligens analyserer teksten og kommer med forslag som kan forbedre artikkelens dybde og perspektiv. Dette er spesielt nyttig for vikarer som kanskje ikke er like erfarne, eller som trenger litt ekstra støtte for å finne den rette vinklingen.

Økt effektivitet og kvalitet

Alt i alt gir Tansa sommervikarer verktøyene de trenger for å levere kvalitetsinnhold raskt og effektivt. Ved å eliminere skrivefeil, sikre en enhetlig stil og komme med kreative innspill bidrar Tansa til å opprettholde høy standard på artiklene selv når faste medarbeidere er på ferie.

Ta ferie med Tansa som støttespiller

For redaksjoner som tar inn sommervikarer, er Tansa en uvurderlig ressurs. Ved å gjøre det enklere for vikarene å skrive feilfritt og stilriktig, og ved å tilby KI-basert støtte til innhold og vinklinger, kan redaksjonene sikre at de fortsatt leverer førsteklasses journalistikk. Vikarene vil føle seg tryggere i arbeidet, og leserne kan glede seg over den samme høye kvaliteten på innholdet som de er vant til.