Skip to main content

Tekstkontroll

Tansa er et høystandard korrektursystem som bruker avanserte metoder og spesialtilpassede ordlister for å sikre nær feilfri tekst.

Stil

Ved hjelp av Tansa kan alle som lager tekstinnhold på enkelt vis følge interne språkregler i organisasjonen. 

Måling av lesbarhet

Du kan alltid være trygg på at tekstens lesbarhet står i forhold til målgruppens lesenivå. Lesbarhetsindeksen kan kobles til både engelske og skandinaviske ordlister.

Bruk en stilbok

Vi kan hjelpe til med å bygge opp en egen stilbok, eller du kan velge å abonnere på eksisterende bøker fra en av våre språkpartnere. Alle våre stilbøker gir rettledning både om rettskrivning og stil.

Se listen over våre språkpartnere.

Sentralisert korrektursystem

Bruk korrekturverktøyet hvor du enn befinner deg. Måten korrekturen gjennomføres på, gjør at Tansa fungerer langt mer effektivt enn vanlige stavekontroller.

Tilpasset arbeidsflyten

Tekstkontroll er tidkrevende. Våre verktøy kan integreres slik at de blir tilpasset din arbeidsflyt.

Ulike språk

Tansas løsninger for korrektur og orddeling er tilgjengelig i en rekke språk – og listen øker. Samme server kan støtte ulike språk, og det gjør det mulig for Tansas kunder å distribuere systemet fra en sentral enhet til kontorer rundt om i verden.

Åpent system

Tansa er et åpent system som fungerer sammen med de fleste tekstbehandlere, databaseprogrammer, layoutprogrammer og publiseringssystemer (CMS) som benyttes i dag.

Programtillegg / utvidelser

Tansa Systems leverer de programtillegg/utvidelser som er nødvendig for å kunne bruke Tansa sammen med de mest benyttede systemer for innholdsproduksjon og -redigering. Andre tredjeparts programtillegg er også tilgjengelig. Vi har programtillegg for både nettbaserte og ikke-nettbaserte applikasjoner. Mer enn 120 programtillegg er tilgjengelig.

Egennavn

Vi vet hvor viktig det er å skrive navn korrekt. Navn på personer, steder, produkter og organisasjoner er både individuelle og unike. Og vi vet at merkevarebygging er en nøkkelfaktor for dine produkter eller tjenester.

Nye navn

Nye navn dukker opp på trykk hver dag. Nyvalgte politikere og ledere, nye produkter, firmaer og organisasjoner så vel som navn som skaper overskrifter internasjonalt, opptrer i en jevn strøm. Vi sender ut oppdateringer på navn nesten hver dag for å holde tritt med hendelser i nyhetsbildet.

Tegnsetting

Tansa kan håndtere problemer med tegnsetting. Anførselstegn, parenteser, tankestreker, aksenter og diakritiske tegn blir sjekket og eventuelt korrigert – også i samsvar med husnormer for dette, om du ønsker det.

Stavekontroll som ser flere ord i sammenheng

Tansa sjekker enkeltord i den sammenhengen de står i. På denne måten kan feil og unøyaktigheter fanges opp som en vanlig stavekontroll vil overse. Tansa vil også gjenkjenne uttrykk, egennavn og andre ordkombinasjoner.

Del ordlister / språkprofiler

Tansa er et fleksibelt verktøy som stadig spisses gjennom interaksjon med brukerne for å gi enda bedre korrektur. Enten du har 10 eller 10 000 brukere, så vil Tansa kunne deles av hele arbeidsstyrken.

Skriv med én stemme

Ordlisten blir tilpasset spesielt for hver enkelt kunde. Før installering vil vi analysere tekstarkiv med tekstinnhold som virksomheten tidligere har publisert. På den måten kan vi skreddersy en ordliste som har med viktige fagtermer og navn, og vi kan også legge inn støtte for en bestemt språkstil.

Publisering i flere kanaler

Tansa er perfekt tilpasset en tid der publisering parallelt over flere plattformer er blitt normen. Systemet fungerer like godt for trykte medier som for nett og annen elektronisk publisering. Det kan tilpasses enhver teknologi.

Enkelt å bruke

Våre verktøy er intuitive, logiske, ukompliserte og praktiske. Tansa er enkelt å bruke og krever minimalt med opplæring. Systemet kan installeres og være i full drift på en-to-tre.

ØNSKER DU Å HØRE MER OM TANSA?