Programvarepartnere

Tansas programvare er kompatibel med et vidt spekter av redaksjonelle arbeidsflytsystemer og publiseringssystemer. Våre produkter kan bestilles direkte fra Tansa eller fra en av våre partnere.

Vi leverer ulike Tansa API-er som støtter forskjellige metoder for å knytte Tansas korrekturtjeneste til miljø for innholdsredigering: JavaScript, Service og REST.

Språkpartnere

Tansa samarbeider med retningsgivende aktører innenfor språkfeltet. Tansa-kunder kan velge å benytte språknormer fra en av disse organisasjonene i sin egen Tansa-løsning:

Teknologipartnere

Vi har partneravtaler med ledende programvareleverandører i bedriftsmarkedet.