Skip to main content

Fra koronavirus til covid-19

Mens koronaviruspandemien stadig vokser i omfang, rettes mye av oppmerksomheten nå mot sykdommen som viruset forårsaker, og som skaper enorme utfordringer for helsevesen verden over.

Koronavirussykdommen har fått betegnelsen covid-19, som er et engelsk akronym for coronavirus disease 2019. Språklig registrerer vi at det nå ofte skjer en sammenblanding slik at betegnelsen for sykdommen også brukes som betegnelse for selve viruset. Dette blir ikke helt korrekt og bør unngås. Det nye koronaviruset har derimot fått betegnelsen sars-CoV-2 ettersom det har en del til felles med viruset som forårsaket sars-epidemien i 2003.

At det er hensiktsmessig å skille mellom betegnelser for virus og tilhørende virussykdommer, har vi eksempler på fra tidligere. Betegnelsene hiv (human immune deficiency virus) og aids (acquired immune deficiency syndrome) er godt innarbeidet i språket, og blir sjelden blandet sammen. Mange mennesker kan i dag leve lenge med hiv-smitte uten å utvikle sykdommen aids ved hjelp av nye medisiner.

I norsk rettskrivning har det for øvrig blitt et vanlig prinsipp å bruke gjennomgående små bokstaver på ord av denne typen, altså forkortelser som har en slik form at de kan leses som vanlige ord. Disse kalles også akronymer. Vi er allerede fortrolig med skrivemåter som hiv, aids og sars – og derfor blir covid-19 den naturlige betegnelsen for den nye virussykdommen.

Les også vår artikkel om koronavirus.