Skip to main content

Administratorverktøy

Din Tansa-installasjon kan bli kontrollert av en utvalgt språkadministrator innenfor organisasjonen.

Dette vil sikre at enkeltbrukere ikke kan foreta uautoriserte endringer i ordlistene.

Tilleggsordlisten

Tilleggsordlisten gir brukere anledning til å foreslå tillegg og endringer i Tansas språkbase. Forslagene blir akseptert eller forkastet av språkadministratoren, og aksepterte endringer vil umiddelbart bli gjort gjeldende for Tansa-korrekturen.

Abonnement

Brukere med særlig behov for ordlister som er helt up-to-date, f.eks. aviser og nyhetsbyråer, kan abonnere på ekstra oppdateringer i tillegg til de regulære.

Systemoppdatering

Vår oppdateringstjeneste sikrer at Tansas kunder ikke bare holdes oppdatert med de nyeste ordlistene, men også siste versjoner av programvaren. Programvareoppdateringer legges ut når det er gjort vesentlige forbedringer i systemet.

Brukertilgang

Tansa-kunder som har tilgang til mer enn ett språk eller én språkvariant, kan styre brukertilganger på tvers av ulike ordlister. Dette kan administreres manuelt eller bli integrert med Microsoft Active Directory og Google Single Sign-On.

ØNSKER DU Å HØRE MER OM TANSA?