Skip to main content

Tansa SaaS på lokalt nett – sikker språkløsning uten internett

Økt sikkerhet for stat- og kommuneansatte

Tansa lanserer nå en lokal versjon av Tansa SaaS som kan kjøres uten tilkobling til internett. Dette øker sikkerheten for stat- og kommuneansatte og andre som håndterer sensitive data. Brukere kan få tilgang til korrekturtjenester av høy kvalitet uten risiko for dataeksponering.

Korrekturtjenester i sikre soner

Med Tansa SaaS i en lokal sikker sone kan brukere ha tilgang til alle våre tjenester uten risiko for at sensitive data eksponeres. Dette er spesielt nyttig for de som redigerer tekster som er unntatt offentlighet eller inneholder sensitiv finansiell informasjon.

Høy kvalitet uten kunstig intelligens

Tansa SaaS tilbyr korrektur, grammatikkontroll, orddeling, lesbarhetsanalyse og oversettelse mellom bokmål og nynorsk uten bruk av kunstig intelligens. Dette sikrer en høy kvalitet på tjenestene uten at tekstene forlater den lokale sikre sonen.

Godkjent sikkerhetsteknologi

Tansa SaaS bygger på komponenter godkjent av Cloud Native Computing Foundation (CNCF) som Kubernetes og Prometheus. Selv om tjenesten kjøres lokalt, vil sikkerheten i skyversjonen fortsatt være aktiv med industristandard kryptering av all kommunikasjon og lagring av sensitive data.

Les mer

Besøk CNCFs hjemmeside for mer informasjon om Cloud Native Computing Foundation.