Skip to main content

Hvordan skriver vi russiske navn?

Sjakk-VM pågår med stor mediedekning. Vil Magnus Carlsen klare å forsvare sin mestertittel mot den russiske utfordreren Sergej Karjakin? Eller var det Sergey han het? Og hvorfor ikke Sergei? Det er lett å bli usikker når en skal gjengi russiske navn på norsk. En mener å ha sett ulike skrivemåter på trykk, og hva er nå egentlig riktig?

På russisk vil navnet se slik ut i kyrillisk skrift: Серге́й Каря́кин. Siden de færreste i Vesten er fortrolig med kyrillisk skrift, er det derfor nødvendig å overføre skrivemåten til latinsk skrift for at navnet skal kunne leses. Denne prosessen kalles transkribering. Mange russiske bokstaver er nokså uproblematiske å transkribere, som C=>S og p=>r i dette tilfellet. Men i noen tilfeller vil det kunne være avvik mellom ulike språk, og til og med innenfor ett og samme språk. Det gjelder blant annet bokstaven й, som vi har sett kan bli representert som både j, y og i.

Dette landskapet er det ikke så enkelt å orientere seg i, men heldigvis finnes det hjelp å få. Språkrådet har godkjent transkripsjonsregler for russisk, ukrainsk og flere andre språk som bruker det kyrilliske alfabetet. Disse reglene, som er utarbeidet av språkeksperter, sikrer både konsekvent skrivemåte og en gjengivelse som støtter mest mulig korrekt uttale av slike navn. Tansa benytter disse transkripsjonsreglene i våre norske ord- og navnelister. Og vi satser på at Magnus klarer brasene mot Sergej.

Oversikt over transkripsjonsreglene finnes på Språkrådets nettsider: http://www.sprakradet.no/sprakhjelp/Skriverad/Transkripsjon_av_kyrillisk_og_nygresk/