DESIGNED TO 
CORRECT MISTAKES

Produser tekstinnhold bedre og raskere!

Tansa kan korrigere et vidt spekter av feil knyttet til rettskrivning, språkbruk, stil og tegnsetting siden systemet sjekker hele uttrykk og ikke bare enkeltord. Se på det som en redaksjonell assistent.

Tansa reduserer tiden de ansatte bruker manuelt på å rette feil spesielt fordi det fanger inn så mange ulike feiltyper. De ansatte kan isteden konsentrere seg om selve innholdet og la Tansa ta hånd om den generelle korrekturen.

GJENNOMFØRT STIL
Opprett en egen språklig profil ved å sette opp eller importere eksisterende husnormer.

MERKEVARENAVN
Skrivefeil tar seg dårlig ut. Vi vet at merkevarenavn er viktig for din virksomhet, og disse gjelder det å få skrevet riktig til enhver tid. Det samme gjelder terminologi og person- og stedsnavn i tilknytning til virksomheten.

PROGRAMVARE SOM TJENESTE
Med vår skybaserte løsning kan du kvalitetssikre det du skriver, uansett hvor du befinner deg.

SENTRALISERT ORDLISTE
Alle i din bedrift kobles til den samme ordlisten og kan derfor følge de samme retningslinjene.

ARBEIDSFLYT
Tansa blir integrert i arbeidsflyten i bedriften og inngår som en naturlig del av skrivearbeidet.

«ÉN STEMME»
Pass på at det du skriver, reflekterer måten bedriften ønsker å fremstå på. Vi hjelper deg med å skrive konsistent og fremstå på en enhetlig måte.

«Da Tansa kom, var det som om noen skrudde på lyset i redaksjonen. Vi har faktisk ikke ortografiske feil i avisen lenger.»

Bergens Tidende

Slik er Tansa annerledes

Vanlige stavekontroller er bare i stand til å fange opp de mest elementære feilene, og manuell korrekturlesing er ikke bare tidkrevende og dyrt for bedriften – det utføres av mennesker med ulike språkkunnskaper og som jobber under stort press.

Tansa retter ikke bare ett og ett ord, slik vanlige stavekontroller gjør, men ser på ordene i en sammenheng og klarer dermed å oppdage og rette enda flere feil.

Tansa analyserer tekst ved å se på ord i en sammenheng.

Våre ordlister skreddersys til den enkelte kundes behov.

Velg mellom lokal installasjon eller skybasert løsning.

Korrekturlesing er tidkrevende

HAR DU NOEN GANG TENKT OVER HVOR MYE TID som går med til å lese korrektur og rette skrivefeil? Eller å måtte slå opp et ord, lete frem et navn, eller spørre en kollega? Slike ting tar lengre tid enn man tror. Tid man ofte ikke har, for eksempel i en anbudskonkurranse.

For aviser, forlag og alle andre som produserer tekst i en eller annen form, er dette et velkjent problem. De kjemper kontinuerlig mot trykkfeil, skrivefeil og orddelingsfeil, og manuell korrektur er både dyrt og tidkrevende.

Våre løsninger passer like godt for saksbehandlere i offentlig og privat sektor som for kommunikasjonsansatte innenfor ulike bransjer.

Vi demonstrerer gjerne Tansa for dere

200K+

KUNDER

11+

Språk

120+

Tilleggsmoduler

Vi er stolte av at disse benytter Tansa:

  Frigjør verdifull tid

  Kunder som har tatt i bruk Tansa, har kunnet dokumentere kraftig økning i produktiviteten og viser til at ansatte arbeider opptil 40 prosent raskere enn før.

  Hvordan Tansa fungerer

  Tansa er en server- eller skybasert løsning som integreres med kundens eksisterende verktøy for innholdsproduksjon, redigering og layout. Tansa er skreddersydd for et miljø der samtidig publisering på ulike plattformer har blitt normen. Systemet fungerer like godt for trykt, webbasert og elektronisk publisering, og kan tilpasses enhver teknologi.


  MER ENN EN STAVEKONTROLL
  Tansa er et avansert tekstkontrollsystem som kan behandle tusenvis av ord i sekundet. Programmet vil rette de aller fleste feil knyttet til skrivemåte, bruk, stil, tegnsetting og orddeling på et øyeblikk. Det vil også sikre at den enkelte i virksomheten følger et felles sett av retningslinjer.


  TANSA ER ET ÅPENT SYSTEM
  Tansa fungerer sammen med de fleste tekstbehandlere, ombrekkingsprogrammer, databaser, redaksjonelle og webbaserte løsninger / CMS. Det er enkelt å bruke og krever ingen opplæring eller endringer i bedriftens rutiner.


  SKREDDERSYDDE LØSNINGER
  Våre avanserte analyseverktøy gjør at vi enkelt kan skreddersy ordlister som passer til din bedrift. Ordlisten vil ta hensyn til fagterminologi, spesielle navn, ønsket språkform og annet. 

  Ordlisten oppdateres kontinuerlig av våre interne språkeksperter. Våre løsninger støtter også klarspråk.