PRODUSER BEDRE
INNHOLD RASKERE

EN KOMPLETT LØSNING MED VERKTØYENE DU TRENGER

Tansa er en modulbasert løsning der programvare, data og tjenester er integrert i en struktur bygd opp rundt Tansa-kjernen. Denne strukturen gir brukerne en unik grad av fleksibilitet ved implementering og tilpasning av systemet.

OVERSETT TEKST FRA BOKMÅL TIL NYNORSK AUTOMATISK

Nå frem til ditt publikum på deres egen målform, det skaper både tillit og lojalitet. Med Tansa oversetter du enkelt teksten din fra bokmål til nynorsk. I løpet av sekunder er teksten oversatt, og du sparer verdifull tid.

I Norge er det mange som snakker og skriver nynorsk, og for statlige organer er det et krav om at minimum 25 % av innholdet som publiseres, skal være på nynorsk.

Bokmål til nynorsk oversetter

Noen av våre fornøyde kunder:

  HVEM KAN BRUKE VÅRE VERKTØY?

  Tansa brukes i dag over hele verden av ulike typer brukere – fra noen av verdens største nyhetsformidlere til små uavhengige forlag. Alle som arbeider med tekst, kan bruke Tansa til å eliminere feil og følge gjeldende språkregler.

  Bedriftsmarkedet

  Tansa har hjulpet store og små bedrifter i mer enn 20 år med å holde trykksaker og websider fri for feil.

  I kampen om nye kunder og i kommunikasjonen med eksisterende forbindelser er det viktig at bedriftens materiell ikke skjemmes av dårlig språk. Med Tansa er det enkelt å kvalitetssikre tekst på websider og i brosjyrer, nyhetsbrev og kontrakter.

  Tansa sørger for at hele organisasjonen – ledelse, markedsavdeling, selgere og andre – kan følge bedriftens språkregler og unngå pinlige skrivefeil.

  Web eller TV

  Vi tenker kanskje ikke på fjernsyn som et tekstmedium, men TV-stasjoner bruker tekst i mange sammenhenger, f.eks. nyhetsgrafikk, saksoverskrifter og tickere. Fordi teksten ofte produseres på direkten, er sjansene for feil desto større.

  I nyhetene omgås vi en stadig skiftende strøm av steds- og personnavn som må være skrevet korrekt, både på skjermen og i ledsagende artikler på nettsidene. Tansa er alltid à jour, og sørger for at det ikke oppstår kjedelige glipper.

  Magasinpublisering

  Utgivere av tidsskrifter, ukeblader og fagblader over hele verden bruker Tansa for å unngå feil ved personnavn. Tansas ordlister oppdateres kontinuerlig med navn på politikere, artister, idrettsstjerner og kjendiser etter hvert som de dukker opp i nyhetsbildet.

  Aviser

  Avisredaksjonene har utviklet seg fra trykksakprodusenter til døgnåpne informasjonssentre, og Tansa spiller en viktig rolle i den nye medievirkeligheten. Før kunne journalistene konsentrere seg om å jobbe med en nyhetssak som skulle trykkes én gang. Nå må de stadig oppdatere artiklene på nett etter hvert som sakene utvikler seg.

  Tansa brukes i dag av flere hundre avisredaksjoner verden over til å opprettholde en høy språklig standard, både i papirutgavene og på nettsidene.

  Innholdsmarkedsføring

  Det finnes et mangfold av større og mindre nettsteder som driver med markedsføring, informasjon eller meningsutveksling. Slike nettsteder har ofte flere bidragsytere, men mangler redaksjonelle rutiner for å holde et profesjonelt språklig nivå.

  Tansa kan brukes direkte i nettlesere, webpubliseringsprogrammer og web-baserte tekstbehandlere. Derfor gir det de samme fordelene til rene nettredaksjoner som til tradisjonelle trykte medier.

  Forlag

  Bøker, avhandlinger og andre lange tekster har alltid vært en spesiell utfordring for korrekturlesere. Tansa kan korrekturlese en hel bok på noen få sekunder, slik at det er enkelt å holde teksten feilfri gjennom hele skrive- og redigeringsprosessen. Dette gir i sin tur lavere produksjonskostnader, noe som våre mange forlagskunder vet å sette pris på.

  Klart språk er viktig for at innbyggerne skal forstå og ha tillit til informasjon de får fra kommunen. Å skrive språklig korrekt og tydelig er sentralt for å oppnå dette. Tansa er et veldig fint verktøy for språkvask av tekst og for å sikre at kommunens språkprofil følges i praksis.

  Eirik Linaker Berglund, kommunikasjonssjef – Tromsø kommune

  PRODUSER TEKSTINNHOLD BEDRE OG RASKERE!

  Tansa korrigerer et vidt spekter av feil knyttet til rettskrivning, språkbruk, stil og tegnsetting siden systemet sjekker hele uttrykk og ikke bare enkeltord. Se på det som en redaksjonell assistent.

  Tansa reduserer tiden de ansatte bruker manuelt på å rette feil spesielt fordi det fanger inn så mange ulike feiltyper. De ansatte kan isteden konsentrere seg om selve innholdet og la Tansa ta hånd om den generelle korrekturen.

  GJENNOMFØRT STIL
  Opprett en egen språklig profil ved å sette opp eller importere eksisterende husnormer.

  MERKEVARENAVN
  Skrivefeil tar seg dårlig ut. Vi vet at merkevarenavn er viktig for din virksomhet, og disse gjelder det å få skrevet riktig til enhver tid. Det samme gjelder terminologi og person- og stedsnavn i tilknytning til virksomheten.

  PROGRAMVARE SOM TJENESTE
  Med vår skybaserte løsning kan du kvalitetssikre det du skriver, uansett hvor du befinner deg.

  SENTRALISERT ORDLISTE
  Alle i din bedrift kobles til den samme ordlisten og kan derfor følge de samme retningslinjene.

  ARBEIDSFLYT
  Tansa blir integrert i arbeidsflyten i bedriften og inngår som en naturlig del av skrivearbeidet.

  «ÉN STEMME»
  Pass på at det du skriver, reflekterer måten bedriften ønsker å fremstå på. Vi hjelper deg med å skrive konsistent og fremstå på en enhetlig måte.  KORREKTURLESING ER TIDKREVENDE

  HAR DU NOEN GANG TENKT OVER HVOR MYE TID som går med til å lese korrektur og rette skrivefeil? Eller å måtte slå opp et ord, lete frem et navn, eller spørre en kollega? Slike ting tar lengre tid enn man tror. Tid man ofte ikke har, for eksempel i en anbudskonkurranse.

  For aviser, forlag og alle andre som produserer tekst i en eller annen form, er dette et velkjent problem. De kjemper kontinuerlig mot trykkfeil, skrivefeil og orddelingsfeil, og manuell korrektur er både dyrt og tidkrevende.

  Våre løsninger passer like godt for saksbehandlere i offentlig og privat sektor som for kommunikasjonsansatte innenfor ulike bransjer.

  200K+

  KUNDER

  11+

  Språk

  120+

  Tilleggsmoduler

  ØNSKER DU Å HØRE MER OM TANSA?