Skip to main content

Ordlister / Språkprofiler

Tansas ordlister er bygd opp på omhyggelig vis og blir regelmessig oppdatert. Systemet fremstår med forbløffende nøyaktighet helt fra starten av og forbedres ytterligere jo mer det blir brukt.

Tansa sørger for at navn og fagtermer som er i bruk blir inkludert, også slike som er spesielle for din virksomhet eller ditt geografiske område. De som lager tekstinnhold, trenger aldri mer å slå opp navn på personer, steder eller organisasjoner!

Stil og språkbruk

Om det er ønskelig, kan dere basere Tansas retteforslag på eksisterende stilbøker. Ta kontakt for oppdatert liste.

Dersom organisasjonen deres allerede har en egen husnorm for stil og språkbruk, kan denne bli integrert for bruk i Tansa.

Vi kan også tilpasse en intern språknorm på grunnlag av spesifikasjoner fra dere.

Ordlisteoppdateringer

Rutinemessig oppdatering av ordlister blir regelmessig gjennomført for alle Tansa-kunder, vanligvis hvert kvartal.

Nyhetsmedier og andre brukere som har behov for hyppigere ordlisteoppdatering, kan abonnere på dette.

Flere språk

En enkelt Tansa-installasjon kan håndtere flere språk eller språkvarianter samtidig.

Eksempler:

  • Norsk bokmål og nynorsk
  • Norsk bokmål og engelsk
  • Britisk engelsk og amerikansk engelsk

Vi oversetter også tekst mellom bokmål og nynorsk.

Tilpasning

Før du tar i bruk Tansa, vil vårt team av språkeksperter sette sammen en tilpasset ordliste som baserer seg på tidligere tekstproduksjon.

På denne måten sikrer vi at Tansa støtter internspråklige husregler helt fra starten av.

Språkpartnere

Tansa har inngått lisensavtaler med flere utgivere av språklige referanseverk, blant annet:

  • NTB
  • Det Norske Samlaget
  • TT (Sverige) 
  • Webster’s (USA)
  • Associated Press (USA)
  • Canadian Press (Canada)
  • Financial Times (Storbritannia)

ØNSKER DU Å HØRE MER OM TANSA?