Skip to main content

Grammatikkontroll i Tansa

Grammatikkontroll er en av flere nye tjenester som er tilgjengelig i vår skyløsning. Med dette verktøyet får en rettet feil som enkel stavekontroll ikke finner. Selv om alle ordene i en tekst er korrekt skrevet, kan det fortsatt forekomme feil knyttet til sammenhengen ordene står i. Grammatiske feil kan skyldes at en ikke er helt fortrolig med enkelte grammatiske regler, men ofte er det også feil som oppstår på grunn av dårlig tid og redigering som gjøres i dokumentet («klippe-og-lime-feil»).

Det er ulike typer av feil som kan rettes med denne grammatikkontrollen. Her er eksempler på noen av de vanligste:

Sammenblanding av ord og uttrykk:

 • og/å: De rakk og få en sønn sammen => De rakk å få en sønn sammen; Han ville dra å lete etter hunden => Han ville dra og lete etter hunden
 • lenger/lengre: De trengte lenger betenkningstid => De trengte lengre betenkningstid; Da han ikke lengre kunne skrive selv => Da han ikke lenger kunne skrive selv
 • altfor/alt for: Prosessen er alt for omstendelig => Prosessen er altfor omstendelig 
 • sjelden/sjeldent: De er sjeldent hjemme => De er sjelden hjemme

Feil bøyningsformer av ord:

 • Det oppsto et sterkt kontrovers => Det oppsto en sterk kontrovers
 • Huset vart sprengd med dynamitt => Huset vart sprengt med dynamitt
 • eit medlem av familien => ein medlem av familien
 • Hun skulle representerte landet sitt i OL => Hun skulle representere landet sitt i OL

Utelatelse av småord:

 • Klubben ønsket ikke ha dem som medlemmer => Klubben ønsket ikke å ha dem som medlemmer
 • Bydelen informerer at tilbudet flyttes  => Bydelen informerer om at tilbudet flyttes

Kommasetting:

Kommareglene syndes det mye mot, og grammatikkontrollen kan i mange tilfeller være til hjelp for å få lagt til komma  som mangler i teksten:

 • Da han kom hjem var huset brent ned => Da han kom hjem, var huset brent ned
 • Forslaget som er vedtatt kan ikke endres  => Forslaget som er vedtatt, kan ikke endres

Tansas grammatikkontroll er foreløpig tilgjengelig på bokmål, nynorsk og dansk. 

ØNSKER DU Å HØRE MER OM OSS OG VÅRE LØSNINGER?