Skip to main content

Tansa Systems’ hovedkontor i Oslo.

Aldri mer skrivefeil!

I 1995 så grunnleggerne av Tansa et behov for avanserte korrekturverktøy blant profesjonelle brukere. Det ble laget en rekke løsninger til bruk sammen med sideombrekkingsprogrammer og redaksjonelle systemer.

Firmaet fikk raskt en rekke kunder i de nordiske landene. Virksomheten ekspanderte raskt, og man knyttet til seg en rekke samarbeidspartnere.

I 1999 fikk Tansa sine første kunder i USA, og i 2004 ble det opprettet et amerikansk avdelingskontor, Tansa Systems LLC. Avdelingskontoret er ansvarlig for all markedsføring, salg og brukerstøtte i Nord-Amerika.

Vi har skapt oss en unik posisjon ved å levere programvare som faktisk holder det den lover, og som har gitt brukerne en drastisk reduksjon i antall skrivefeil, typografiske feil og orddelingsfeil. Dette har ført til økt effektivitet og store innsparinger for våre kunder.

Hovedkontor i Norge

Tansa Systems AS
Østensjøveien 36
0667  OSLO

Avdelingskontor i USA

Tansa Systems LLC
9040 Town Center Parkway
Lakewood Ranch
FL 34202-5137