Skip to main content
questionmark

Hvordan skriver vi egentlig … ord som inneholder siffer?

Ikke alle rettskrivningsregler er like godt kjent. Mange er usikre på hvordan man skriver ord som inneholder siffer. Hovedregelen er at det benyttes bindestrek når et siffer inngår i ordsammensetninger. Regler for dette er lagt inn i Tansa, slik at rettelser blir foreslått når avvik fra reglene registreres.

En vanlig feil er å utelate bindestreken i slike tilfeller:

o    *40årsdag (korrekt: 40-årsdag)

o    *4.klassing (korrekt: 4.-klassing)

Ofte blir det også feilaktig satt inn et mellomrom istedenfor bindestrek:

o    *8. delsfinale (korrekt: 8.-delsfinale)

o    *1. divisjonslag (korrekt: 1.-divisjonslag)

At det her er tale om ett og ikke to ord, ser en raskt dersom sifrene erstattes med tilsvarende tallord: åttendelsfinale, ikke *åttende delsfinale og førstedivisjonslag, ikke *første divisjonslag.

Denne metoden er nyttig for å avgjøre om slike forbindelser representerer ett eller flere ord. Og på norsk skrives som kjent de aller fleste enkeltord uten bruk av mellomrom.

Noen ganger plasseres bindestreken på feil sted:

o    50års-jubileum (korrekt: 50-årsjubileum)

o    90 talls-mote (korrekt: 90-tallsmote)

Bestemt form av substantivet vil ofte kreve bruk av bindestrek, selv om dette ikke er tilfellet i den ubestemte formen:

o    Målet kom mot slutten av i 1. periode (første periode)

o    1.-perioden ble avsluttet med flere farlige sjanser (førsteperioden)

o    Det norske laget endte på 3. plass (tredje plass)

o    3.-plassen gikk til det norske laget (tredjeplassen)

En utfyllende oversikt over reglene for denne typen uttrykk (og mye annet) finnes for øvrig i det nyttige heftet Skriveregler av Finn-Erik Vinje.