Skip to main content

Med Tansa blir bedriftens språkregler fulgt!

Stadig flere offentlige etater og virksomheter tar i bruk klarspråk og utarbeider egne klarspråksprofiler for bedre og enklere språk. Tansa korrektursystem tilbyr nå en løsning hvor klarspråksprofilene blir bygget inn slik at det alltid er lett å overholde og bruke profilen for alle ansatte.

Hva er klarspråk?

Ifølge Språkrådet er klarspråk et «korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige». Det kan inkludere å bruke norske ord i stedet for engelske, skrive «du» eller «vi» i stedet for «man», eller å unngå unødig bruk av vanskelige fremmedord. Målet med klarspråk er å gjøre teksten forståelig for alle. For at budskapet skal nå leseren, er det derfor viktig at teksten er så klart skrevet at den ikke gir rom for misforståelser. Du kan lese mer om klarspråk på Språkrådets sider.

 

Korrektursystem som støtter klarspråksarbeid

Tansa korrektursystem støtter klarspråksarbeid og bygger inn klarspråksprofiler for de kundene som har slike. I praksis betyr dette at systemet for eksempel advarer mot eller foreslår rettelser av ord og uttrykksmåter som en ønsker å unngå. 

Korrektursystemet er sømløst integrert i Microsoft Office, nettlesere og andre webbaserte verktøy.

Enklere å følge opp bruk av klarspråk

Klarspråk med Tansa gjør språkarbeidet enklere, morsommere og bedre. Og ikke minst, ressursene som blir lagt ned i utarbeidelsen av en klarspråksprofil, opplæring og kursing av de ansatte og det videre språkarbeidet får en høyere kvalitet og blir fulgt opp i alle ledd på en enklere og mer effektiv måte.

Ved hjelp av Tansa blir klarspråksprofilen enklere å overholde og bruke for alle ansatte.

Få full oversikt

En klarspråksprofil forklarer hvordan den enkelte skribenten kan skrive klart, korrekt og lettfattelig. Profilen tar for seg mange ulike områder innenfor språk som en klarspråkskribent bør være oppmerksom på. Samtidig kan det være utfordrende for alle ansatte å ha full oversikt over klarspråksprofilen og hvordan de er anbefalt å skrive for eksempel lover, navn på avdelinger eller norske erstatningsord for engelsk.

Når klarspråksprofilen er bygget inn i korrektursystemet, vil systemet derimot foreslå rettelser og advarsler innenfor mange ulike språklige områder som hjelper brukerne til å skrive et klart og godt språk:

 • Korrekt betegnelse på lover, forskrifter osv.
 • Engelske ord endres til foretrukne norske ord
 • «Gammeldagse», foreldede norske ord endres til mer alminnelige ord
 • Navn på avdelinger, ansatte, organisasjoner og samarbeidspartnere blir rettet
 • Foretrukken skrivemåte av ord og uttrykk (han eller hun, ikke han/hun)
 • Advarsler på passive former, vage termer, navn osv.
 • Unngå substantivsyke – advarsler på hyppig brukte substantiveringer
 • Korrekt skrivemåte og bruk av punktum ved forkortelser
 • Særskriving/sammenskriving av faste uttrykk
 • Korrekt betegnelse på land og innbyggere
 • Egne guider kan opprettes for deling
 • Mulig å legge inn beskrivelse av foretrukne rettelser

Skreddersydd ordliste

Vi tilpasser ordlisten til deres språkprofil og bygger inn klarspråksrettelser, viktige ord og navn.

Tilleggsordlister er tilgjengelig.

Del ordlisten

Alle de ansatte benytter samme språkprofil og deler den samme ordlisten.

Lesbarhetsindeks

Med vår lesbarhetsindeks kan du enkelt finne ut hvor forståelig teksten som skrives er. 

Statistikk

Med vår statistikkmodul kan du se hvor ofte rettelser gjennomføres og hvilke ord/navn som benyttes.

Skybasert eller lokal installasjon

Vi har støtte for bruk av Microsoft Active Directory og Google Single Sign-On.

API-integrasjon

Skreddersydde løsninger. Tansa kan integreres sømløst i verktøyene dere benytter til daglig.

Mål hvor lesbar teksten din er!

Mange kunder har spurt om vi kan bygge inn verktøy for å måle lesbarhet. Det har vi nå gjort og for skandinaviske språk bruker vi Liks (LIX) og for engelsk kan man velge mellom seks forskjellige metoder.

Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord (over seks bokstaver), og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese eller lese teksten høyt.

Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 34,1. Det skulle tilsi at teksten er lettlest.

Du kan bruke Liks i alle våre verktøy.

Tips! Husk at Liks kan være et nyttig verktøy om du arbeider med klarspråk. Du får en hurtig tilbakemelding på om teksten din er lettlest eller ikke.

Ønsker du å høre mer om Tansa?