Klarspråk med Tansa

Vi i Tansa hjelper deg med din klarspråksprofil. Med Tansa blir klarspråksprofilen integrert i arbeidsverktøyet slik at det er enkelt å bruke for alle ansatte i bedriften. I dag er det viktig at det som skrives er forståelig og lettlest for mottakeren. Derfor har Tansa utviklet og gjort det mulig å tilpasse en klarspråksprofil for de bedriftene som har behov for dette.

Hvem er vi?

Tansa Systems tilbyr avanserte korrekturløsninger til bedrifter innenfor de fleste bransjer. Alle som produserer tekst i form av nettsider, dokumenter, tilbud til kunder, e-poster og annet tekstmateriell som brosjyrer og markedsmateriell kan bruke Tansa til å lese korrektur og komme med forslag til endringer. Det sparer bedriften for mange runder med korrekturlesing og man er sikker på et godt resultat.

Les mer om våre løsninger for klarspråk


Vi deltar på årets klarspråkskonferanse – PLAIN 2019 i Oslo!

Konferansen er den viktigste årlige konferansen for klarspråksinteresserte. Konferansen foregår på Radisson Blu Scandinavia Hotel fra 25. -27. september.

Du kan lese mer om konferansen her.

Nyhetsbrev juli 2019

Tansas kundeordlister kan ta utgangspunkt i én standardprofil eller kombinasjoner av to eller flere standardprofiler. Oversikten viser noen eksempler på forskjellene mellom profilene.

Språkprofiler i Tansa

Siden Tansa ble etablert i 1995, har muligheten for å skreddersy ordlistene til den språkstilen en ønsker å bruke, vært en av bærebjelkene i systemet. Det er dette vi kjenner som språkprofiler, og er noe av det som skiller Tansa fra vanlige stavekontrollprogrammer.

Norsk språk har ganske stor valgfrihet når det gjelder skrivemåte og bøyning av mange ord, og en språkprofil gjør det enklere å være konsekvent i språkføringen. For organisasjoner er det gjerne snakk om å kunne fremstå med én tydelig stemme, og dette vil en godt utformet språkprofil kunne bidra til. For noen virksomheter kan det være viktig å reflektere språkbruken innenfor et bestemt miljø eller geografisk område, og slik kan språkprofiler brukes målrettet.

Språkprofiler kan etableres på ulike måter. Tansas erfarne språkeksperter kan analysere tidligere tekstproduksjon og basere språkprofilen på det som har vært en toneangivende stil. Dersom interne husnormer eller ordlister allerede foreligger, kan også disse legges til grunn.

Alltid oppdatert – få nye versjoner når du trenger dem

Flere programleverandører tilbyr sine produkter som abonnement. Dette betyr at du får installert nye versjoner fortløpende. Med oppgraderingsavtale sikrer du deg at både ordlister og programvare fra oss til enhver tid støtter versjonen du benytter. Adobe Systems' CC-produkter tilbys som abonnement, og det samme gjelder for Microsoft Office 365.

De vanligste skrivefeilene på bokmål i 2018

Vi benytter aktivt alle brukerlogger som vi automatisk mottar fra våre kunder, til å forbedre kundenes ordlister. Loggmaterialet forteller oss hvilke ord og navn som tas i bruk fortløpende, og vi kan se hvor ordene først ble tatt i bruk, og følge med på om ordet brukes av flere eller om det mister interesse etter kort tid. Statistikken viser oss også hvor vi kan forbedre oss.

Vi vet at vi har en høy treffprosent på våre rettelser, men for å høyne kvaliteten ytterligere legger vi også inn dagsaktuelle navn automatisk hver uke. Ved å gjøre dette reduseres antall ukjente navn og antall rettelser øker.

Mens aktører innen søkemotorer kan vise til hvilke søkeord som benyttes hyppigst, så kan vi vise til hvilke ord og navn som virkelig opptar oss akkurat nå.

Nye kunder


NAV får i disse dager installert Tansa. Løsningen består av ordlister på bokmål, nynorsk, oversetter fra bokmål til nynorsk, egen språkprofil, synonymordlister og lesbarhetsindeks med mer. Alt dette er tilgjengelig i Microsoft Word, Microsoft Outlook og Google Chrome.

Dagbladet Børsen har etter avsluttet pilotprosjekt valgt å installere Tansa for alle sine redaksjonelle brukere. De benytter Tansa i Google Chrome og Adobe InDesign.

Schibsted-avisen Stavanger Aftenblad tar i bruk Tansa til kvalitetssikring av all redaksjonell tekstproduksjon. Egne språkprofiler for både nynorsk og bokmål. Fra før benytter Aftenposten, Bergens Tidende, VG og Fædrelandsvennen Tansa. Det gleder oss at Aftenbladet som tidligere benyttet Tansa nå er igjen tilbake som kunde.

Tiso Blackstar Group har utviklet en ny redaksjonell platform hvor Tansa er integrert. Tidlig i utviklingsprosessen fikk de tilgang til våre APIer og våre utviklere bistod dem med tilpasningen. Nå kvalitetssikres all tekst som publiseres til web eller papir med våre verktøy.

Tiso Blackstar Group er et globalt selskap med røtter i Afrika og de er Sør-Afrikas største nasjonale engelske forlagsgruppe. Konsernet har sterk tilknytning til det hurtigvoksende digitale, kringkastings og mobilmarkedet med en ledende posisjon i Sør-Afrika – Kenya, Ghana og Nigeria.

Avistitlene de distribuerer er blant annet Sunday Times, Daily Dispatch og The Herald. 

Nyhetsbrev juni 2019

Mål hvor lesbar teksten din er!

Mange kunder har spurt om vi kan bygge inn verktøy for å måle lesbarhet. Det har vi nå gjort og for skandinaviske språk bruker vi Liks (LIX) og for engelsk kan man velge mellom seks forskjellige metoder.

Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord (over seks bokstaver), og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese eller lese teksten høyt.

Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 34,1. Det skulle tilsi at teksten er lettlest.

Du kan bruke Liks i alle våre verktøy.

Tips! Husk at Liks kan være et nyttig verktøy om du arbeider med klarspråk. Du får en hurtig tilbakemelding på om teksten din er lettlest eller ikke.

Ny tilleggsmodul til WordPress – nå med støtte for Gutenberg

Vi har lang erfaring i å lage tilleggsmoduler til nettlesere og andre verktøy. Nå fremstår WordPress i versjon 5 og har i tillegg fått ny teksteditor. Vi har oppgradert vårt programtillegg til WordPress, slik at du fortsatt kan kontrollere all tekst som blir publisert på ditt nettsted.

Enkel nynorsk ordliste fra Samlaget

Vi samarbeider med Det Norske Samlaget og kan nå tilby to av deres ordlister integrert i Tansa. Vi kan levere Enkel nynorsk ordliste og Juridisk administrativ ordliste som tillegg til våre nynorsk-løsninger.

Ordlistene er et viktig hjelpemiddel for alle som skal skrive nynorsk: journalister, jurister og ansatte i offentlige og private virksomheter.  
 
Etter at du har installert et programtillegg i de verktøyene du bruker, kan du både gjøre oppslag i ordlistene og få rettet teksten du skriver.

Fra bokmål til nynorsk med vår oversetter

Det kan være vanskelig å skrive tekst på nynorsk, spesielt hvis det er en språkform du ikke selv behersker. Med Tansas oversetter er det bare å markere ønsket tekst og få den oversatt.

Du kan bruke oversetteren i alle våre verktøy.

Et godt eksempel kan være at du skal levere tekst til en stillingsannonse på nynorsk, men bruker bokmål til vanlig. Da skriver du annonsen på bokmål og bruker oversetteren i for eksempel Microsoft Outlook eller Word før du sender teksten videre.

Et godt tilleggsverktøy er også Enkel nynorsk ordliste eller Juridisk og administrativ ordliste fra Samlaget.