Mål hvor lesbar teksten din er!

Mange kunder har spurt om vi kan bygge inn verktøy for å måle lesbarhet. Det har vi nå gjort og for skandinaviske språk bruker vi Liks (LIX) og for engelsk kan man velge mellom seks forskjellige metoder.

Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord (over seks bokstaver), og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese eller lese teksten høyt.

Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 34,1. Det skulle tilsi at teksten er lettlest.

Du kan bruke Liks i alle våre verktøy.

Tips! Husk at Liks kan være et nyttig verktøy om du arbeider med klarspråk. Du får en hurtig tilbakemelding på om teksten din er lettlest eller ikke.

Ny tilleggsmodul til WordPress – nå med støtte for Gutenberg

Vi har lang erfaring i å lage tilleggsmoduler til nettlesere og andre verktøy. Nå fremstår WordPress i versjon 5 og har i tillegg fått ny teksteditor. Vi har oppgradert vårt programtillegg til WordPress, slik at du fortsatt kan kontrollere all tekst som blir publisert på ditt nettsted.

Enkel nynorsk ordliste fra Samlaget

Vi samarbeider med Det Norske Samlaget og kan nå tilby to av deres ordlister integrert i Tansa. Vi kan levere Enkel nynorsk ordliste og Juridisk administrativ ordliste som tillegg til våre nynorsk-løsninger.

Ordlistene er et viktig hjelpemiddel for alle som skal skrive nynorsk: journalister, jurister og ansatte i offentlige og private virksomheter.  
 
Etter at du har installert et programtillegg i de verktøyene du bruker, kan du både gjøre oppslag i ordlistene og få rettet teksten du skriver.

Fra bokmål til nynorsk med vår oversetter

Det kan være vanskelig å skrive tekst på nynorsk, spesielt hvis det er en språkform du ikke selv behersker. Med Tansas oversetter er det bare å markere ønsket tekst og få den oversatt.

Du kan bruke oversetteren i alle våre verktøy.

Et godt eksempel kan være at du skal levere tekst til en stillingsannonse på nynorsk, men bruker bokmål til vanlig. Da skriver du annonsen på bokmål og bruker oversetteren i for eksempel Microsoft Outlook eller Word før du sender teksten videre.

Et godt tilleggsverktøy er også Enkel nynorsk ordliste eller Juridisk og administrativ ordliste fra Samlaget.