Skip to main content

Nyheter

Les hva Rune hos Tekstgården AS forteller

«Vi i Tekstgården jobber for det meste med språkvask og korrektur av bokmanus og bruker alltid Tansa i slutten av prosessen for å kvalitetssikre jobben. Tansa finner alltid noe som øyet overser! Det tar litt tid å gå gjennom mange hundre sider tekst i Tansa, men det er alltid verdt det. Først da blir kvaliteten på teksten 100 prosent!»

(Tidligere brukte vi bare «øye-Tansa», men det glipper dessverre av og til.)

Rune S. Alexandersen

Daglig leder i Tekstgården AS

Tromsø kommune og Giske kommune tar i bruk Tansa

Tromsø kommune
Vi er stolte av å kunne fortelle at Tromsø kommune tidligere denne måneden signerte avtale om å ta i bruk vår løsning for å effektivisere og forbedre kontrollen med språket i tekst som produseres. Tansa skal benyttes av dem som arbeider med å publisere innhold på Tromsø kommunes nettsted, og av ansatte i seksjon for kommunikasjon og innbyggerservice som jobber med tekst- og innholdsproduksjon. 

Ordlisten blir tilpasset kommunens språkprofil og vil bli tilgjengelig i nettlesere og Microsoft Word/Office365. I tillegg inngår verktøy for å administrere ordlisten og verktøy for å måle lesbarhet. Kommunen kan selv legge inn egne språkregler, ord, navn og retteforslag.

Programmodulene til nettleserne gjør det mulig å kontrollere rettskrivningen i deres CMS-løsning som er bygget i Drupal 8.

Tansa-tjenesten leveres som en SaaS (software-as-a-service). Ordlisten som brukes, er alltid oppdatert.

Giske kommune
Siden nyttår har Giske kommune testet flere av Tansas ordlister og tjenester. Da testperioden var over, valgte de å anskaffe Tansa med ordlister for både bokmål og nynorsk. For nynorsk benyttes i tillegg ordlister fra Det Norske Samlaget: Enkel nynorsk ordliste og Juridisk og administrativ ordliste. Dessuten har de tatt i bruk vår oversetter fra bokmål til nynorsk.

Andre nyttige verktøy som inngår i løsningen deres, er lesbarhetsanalyse og tilleggsordliste for egne språktilpasninger. Kommunen bruker ordlistene i Google Chrome, Microsoft Word og Microsoft Outlook.

Tjenesten er levert som en SaaS (software-as-a-service) som driftes av oss. Vi sørger for at all programvare og ordlister til enhver tid er oppdatert.

Fem tips til effektiv bruk av Tansa

Vi har samlet noen tips til hvordan du kan jobbe mer effektivt når du bruker Tansa.

Tips nr. 1: Marker deler av teksten.
Dersom det bare er deler av teksten du trenger å få korrekturlest, så markerer du bare det du ønsker å sjekke. Ønsker du å kontrollere hele teksten, trenger du ikke å markere noe.

Tips nr. 2: Bruk høyreklikk-menyen
Høyreklikk i teksten og velg Tansa i menyen. På den måten får du enda raskere korrektur av teksten din.

Du slipper noen tastetrykk og arbeider enda mer effektivt.

Tips nr. 3: Bruk synonymordlisten!
Ved å bruke synonymordlisten får du opp forslag om alternative ord, noe som kan bidra til et mer variert språk.

Vi har synonymordlister som fungerer godt på både bokmål og nynorsk.

Tips nr. 4: Lesbarhet.
Bruk lesbarhetsindeksen for å sjekke hvor lesbar teksten din er, og om den har passende vanskelighetsgrad for din målgruppe.

Tips nr. 5: Bruk administratorverktøyet til mer enn bare rettelser.
Tansa Administrator kan for eksempel også brukes til å legge inn produktinformasjon, tekstmaler og personalhåndbok, slik at de ansatte kan søke opp praktisk informasjon.

Financial Times er en av våre kunder som har integrert hele stilboken sin med forklaringer.

Tidligere publiserte nyheter:

Tansa for saksbehandlere – nytt produkt

Som saksbehandler er du kanskje vant til å utrede og vurdere saker, lage notater, utforme søknader og lignende. Kanskje arbeider du innenfor et fagfelt med mange spesialuttrykk, ord og navn.

Nå kan du ta i bruk «Tansa for saksbehandlere». Dette er en samling produkter som integreres i verktøyene du daglig benytter. Vi hjelper deg med å skrive mer effektivt, unngå skrivefeil, forbedre lesbarheten og minimalisere korrekturarbeidet.

Dette inngår i «Tansa for saksbehandlere»:
• Bokmålsordliste
• Nynorskordliste
Oversetter mellom bokmål og nynorsk
• Synonymordbok
• Administratorverktøy med tilleggsordliste
• Støtte for klarspråksarbeid
Lesbarhetsindeks


Til alle våre ordlister kan dere velge en egen språkprofil eller få den skreddersydd av oss. Bruker dere klarspråk så tilpasser vi ordlistene til deres klarspråksprofil.  

Tilleggsmoduler til:
• Microsoft Word
• Microsoft Outlook
• Google Docs
• Google Chrome

Tilleggsmodulene til Microsoft Office distribueres via Microsoft Office 365 admin center. Tilleggsmodulene fra Google lastes ned fra deres nettbutikk.

Vi kan orddeling!

Orddeling ved linjeskift var det første produktet Tansa introduserte. I 1995 ble vi spurt av Arbeiderbladet (nå Dagsavisen) om vi kunne hjelpe dem med å forbedre orddelingen i QuarkXPress. I 1995 var QuarkXPress det ledende ombrekkingsverktøyet og ble brukt av så å si alle landets aviser til å produsere avissider. Korrekt orddeling er språkavhengig, men programvareleverandørene brukte lite ressurser på å sikre at små språk som de skandinaviske fikk like god orddeling som engelsk og andre verdensspråk.

Måten vi løste det på, var å utvikle et program som overvåket en mappe på en filserver og tilleggsmoduler til ombrekkingsprogrammet som ble brukt til å kommunisere med filserveren. Brukeren kunne velge å kjøre Tansa orddeling på hele eller deler av dokumentet. Serverprogrammet hadde lastet inn skreddersydde ordlister i minnet og var i stand til å levere ord med korrekte delingspunkter. For en som er opptatt av god typografi, er dette uunnværlig. Feilaktig delte ord er noe av det som gjør teksten vanskeligere å lese, og dermed også svekker budskapet.

07-konsernet vet hva som skal til for å levere feilfrie trykksaker, og hvilke kvalitetskrav som stilles av deres kunder. Siden de en gang på slutten av nittitallet integrerte Tansa i sin produksjonsløsning, har orddelingspunktene blitt lagt til automatisk under ombrekking og sørget for god typografi.

Vi har merket oss at orddeling igjen er blitt satt på dagsordenen. Flere av våre kunder ønsker å høre mer om hvordan de kan komme i gang. Noen ønsker å få vite om det er mulig å dele ord på en annen måte enn det som er standard. Dette gjøres enkelt ved bruk av Tansa Administrator. Her er det mulig å overstyre Tansas standardiserte orddelingspunkter. Ønsker du å dele ordet på en annen måte, legger du inn ordet og plasserer en asterisk (*) der du ønsker delingspunkter. Resten ordnes i tekstbehandlingsprogrammet.

Tansas orddeling kan brukes i mange verktøy, blant annet Microsoft Word, Adobe InDesign og Google Chrome. Ta kontakt med oss for å høre mer.

Bruk Tansa på tekster du publiserer til web

Hvis du installerer Tansas tilleggsmodul i din nettleser kan du kvalitetssikre alt du skriver på dine nettsider. Fungerer perfekt sammen med en rekke CMS-løsninger.

Tilleggsmodulen laster du ned direkte fra disse stedene:

Du trenger også en lisensnøkkel fra oss for å få tilgang til en eller flere ordlister. 

*) Bruker du en eldre versjon av Safari, så sender vi tilleggsmodulen direkte til deg.

Alltid oppdatert – få nye versjoner når du trenger dem

Flere programleverandører tilbyr sine produkter som abonnement. Dette betyr at du får installert nye versjoner fortløpende. Med oppgraderingsavtale sikrer du deg at både ordlister og programvare fra oss til enhver tid støtter versjonen du benytter. Adobe Systems’ CC-produkter tilbys som abonnement, og det samme gjelder for Microsoft Office 365.

Klarspråk med Tansa

Vi i Tansa hjelper deg med din klarspråksprofil. Med Tansa blir klarspråksprofilen integrert i arbeidsverktøyet slik at det er enkelt å bruke for alle ansatte i bedriften. I dag er det viktig at det som skrives er forståelig og lettlest for mottakeren. Derfor har Tansa utviklet og gjort det mulig å tilpasse en klarspråksprofil for de bedriftene som har behov for dette.

Hvem er vi?

Tansa Systems tilbyr avanserte korrekturløsninger til bedrifter innenfor de fleste bransjer. Alle som produserer tekst i form av nettsider, dokumenter, tilbud til kunder, e-poster og annet tekstmateriell som brosjyrer og markedsmateriell kan bruke Tansa til å lese korrektur og komme med forslag til endringer. Det sparer bedriften for mange runder med korrekturlesing og man er sikker på et godt resultat.

Les mer om våre løsninger for klarspråk

Tansas kundeordlister kan ta utgangspunkt i én standardprofil eller kombinasjoner av to eller flere standardprofiler. Oversikten viser noen eksempler på forskjellene mellom profilene.

Språkprofiler i Tansa

Siden Tansa ble etablert i 1995, har muligheten for å skreddersy ordlistene til den språkstilen en ønsker å bruke, vært en av bærebjelkene i systemet. Det er dette vi kjenner som språkprofiler, og er noe av det som skiller Tansa fra vanlige stavekontrollprogrammer.

Norsk språk har ganske stor valgfrihet når det gjelder skrivemåte og bøyning av mange ord, og en språkprofil gjør det enklere å være konsekvent i språkføringen. For organisasjoner er det gjerne snakk om å kunne fremstå med én tydelig stemme, og dette vil en godt utformet språkprofil kunne bidra til. For noen virksomheter kan det være viktig å reflektere språkbruken innenfor et bestemt miljø eller geografisk område, og slik kan språkprofiler brukes målrettet.

Språkprofiler kan etableres på ulike måter. Tansas erfarne språkeksperter kan analysere tidligere tekstproduksjon og basere språkprofilen på det som har vært en toneangivende stil. Dersom interne husnormer eller ordlister allerede foreligger, kan også disse legges til grunn.

Alltid oppdatert – få nye versjoner når du trenger dem

Flere programleverandører tilbyr sine produkter som abonnement. Dette betyr at du får installert nye versjoner fortløpende. Med oppgraderingsavtale sikrer du deg at både ordlister og programvare fra oss til enhver tid støtter versjonen du benytter. Adobe Systems’ CC-produkter tilbys som abonnement, og det samme gjelder for Microsoft Office 365.

De vanligste skrivefeilene på bokmål i 2018

Vi benytter aktivt alle brukerlogger som vi automatisk mottar fra våre kunder, til å forbedre kundenes ordlister. Loggmaterialet forteller oss hvilke ord og navn som tas i bruk fortløpende, og vi kan se hvor ordene først ble tatt i bruk, og følge med på om ordet brukes av flere eller om det mister interesse etter kort tid. Statistikken viser oss også hvor vi kan forbedre oss.

Vi vet at vi har en høy treffprosent på våre rettelser, men for å høyne kvaliteten ytterligere legger vi også inn dagsaktuelle navn automatisk hver uke. Ved å gjøre dette reduseres antall ukjente navn og antall rettelser øker.

Mens aktører innen søkemotorer kan vise til hvilke søkeord som benyttes hyppigst, så kan vi vise til hvilke ord og navn som virkelig opptar oss akkurat nå.

Nye kunder


NAV får i disse dager installert Tansa. Løsningen består av ordlister på bokmål, nynorsk, oversetter fra bokmål til nynorsk, egen språkprofil, synonymordlister og lesbarhetsindeks med mer. Alt dette er tilgjengelig i Microsoft Word, Microsoft Outlook og Google Chrome.

Dagbladet Børsen har etter avsluttet pilotprosjekt valgt å installere Tansa for alle sine redaksjonelle brukere. De benytter Tansa i Google Chrome og Adobe InDesign.

Schibsted-avisen Stavanger Aftenblad tar i bruk Tansa til kvalitetssikring av all redaksjonell tekstproduksjon. Egne språkprofiler for både nynorsk og bokmål. Fra før benytter Aftenposten, Bergens Tidende, VG og Fædrelandsvennen Tansa. Det gleder oss at Aftenbladet som tidligere benyttet Tansa nå er igjen tilbake som kunde.

Tiso Blackstar Group har utviklet en ny redaksjonell platform hvor Tansa er integrert. Tidlig i utviklingsprosessen fikk de tilgang til våre APIer og våre utviklere bistod dem med tilpasningen. Nå kvalitetssikres all tekst som publiseres til web eller papir med våre verktøy.

Tiso Blackstar Group er et globalt selskap med røtter i Afrika og de er Sør-Afrikas største nasjonale engelske forlagsgruppe. Konsernet har sterk tilknytning til det hurtigvoksende digitale, kringkastings og mobilmarkedet med en ledende posisjon i Sør-Afrika – Kenya, Ghana og Nigeria.

Avistitlene de distribuerer er blant annet Sunday Times, Daily Dispatch og The Herald. 

Mål hvor lesbar teksten din er!

Mange kunder har spurt om vi kan bygge inn verktøy for å måle lesbarhet. Det har vi nå gjort og for skandinaviske språk bruker vi Liks (LIX) og for engelsk kan man velge mellom seks forskjellige metoder.

Verktøyet forteller deg hvor mange setninger, ord og tegn du har skrevet. I tillegg kan du se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord (over seks bokstaver), og få et estimat på hvor lang tid det tar å lese eller lese teksten høyt.

Denne teksten har en lesbarhetsindeks på 34,1. Det skulle tilsi at teksten er lettlest.

Du kan bruke Liks i alle våre verktøy.

Tips! Husk at Liks kan være et nyttig verktøy om du arbeider med klarspråk. Du får en hurtig tilbakemelding på om teksten din er lettlest eller ikke.

Ny tilleggsmodul til WordPress – nå med støtte for Gutenberg

Vi har lang erfaring i å lage tilleggsmoduler til nettlesere og andre verktøy. Nå fremstår WordPress i versjon 5 og har i tillegg fått ny teksteditor. Vi har oppgradert vårt programtillegg til WordPress, slik at du fortsatt kan kontrollere all tekst som blir publisert på ditt nettsted.

Enkel nynorsk ordliste fra Samlaget

Vi samarbeider med Det Norske Samlaget og kan nå tilby to av deres ordlister integrert i Tansa. Vi kan levere Enkel nynorsk ordliste og Juridisk administrativ ordliste som tillegg til våre nynorsk-løsninger.

Ordlistene er et viktig hjelpemiddel for alle som skal skrive nynorsk: journalister, jurister og ansatte i offentlige og private virksomheter.  
 
Etter at du har installert et programtillegg i de verktøyene du bruker, kan du både gjøre oppslag i ordlistene og få rettet teksten du skriver.

Fra bokmål til nynorsk med vår oversetter

Det kan være vanskelig å skrive tekst på nynorsk, spesielt hvis det er en språkform du ikke selv behersker. Med Tansas oversetter er det bare å markere ønsket tekst og få den oversatt.

Du kan bruke oversetteren i alle våre verktøy.

Et godt eksempel kan være at du skal levere tekst til en stillingsannonse på nynorsk, men bruker bokmål til vanlig. Da skriver du annonsen på bokmål og bruker oversetteren i for eksempel Microsoft Outlook eller Word før du sender teksten videre.

Et godt tilleggsverktøy er også Enkel nynorsk ordliste eller Juridisk og administrativ ordliste fra Samlaget.