Skriv raskt og enkelt – på nynorsk!

Med våre skriveverktøy er det lett å skrive nynorsk

Ta kontakt med meg, jeg ønsker en demonstrasjon.

Tansa er et komplett skriveverktøy for alle i din organisasjon. Det kan enkelt integreres i alle verktøy du bruker til daglig. Med Tansa kan alle følge de samme språkreglene, slik at bedriften fremstår enhetlig i all tekst og kommunikasjon.

Våre skriveverktøy korrigerer skrivefeil og tegnsettingsfeil, sørger for korrekt orddeling og fremmer et variert språk gjennom forslag til synonymer. Løsningene våre har ordlister på mange språk, blant annet bokmål, nynorsk, engelsk, svensk og dansk. Med vår oversetter fra bokmål til nynorsk oversettes teksten raskt til nynorsk og gjør skrivearbeidet enklere for alle som arbeider med nynorsk. Vi hjelper din organisasjon med en totalløsning for kvalitetssikring av tekst og innhold. 

Tansa – det naturlige valget

 • Vi har lang erfaring og mange store kunder globalt.
 • Vi tilbyr førsteklasses support og skreddersyr løsninger som passer din organisasjon.
 • Våre skriveverktøy retter skrivefeil, tegnsettingsfeil, grammatikk og stilavvik.
 • Du får støtte for klarspråk med spesialtilpassede profiler.
 • Det blir enkelt å passe på at alle følger samme språkregler.
 • Vi tilbyr oversetter fra bokmål til nynorsk. 
 • Tansa foreslår synonymer for et variert språk og kontrollerer lesbarhet.
 • Med Tansa støttes mer enn 14 ulike språk, blant annet engelsk.
 • Våre løsninger fungerer i alle verktøy du bruker daglig – også i saks- og arkivsystemer.

Fordeler med Tansa

Korrektur

Grammatikkontroll

Synonymordbok

Lesbarhetskontroll

Orddeling

«Klart språk er viktig for at innbyggerne skal forstå og ha tillit til informasjonen de får fra kommunen. Å skrive språklig korrekt og tydelig er sentralt for å oppnå dette. Tansa er et veldig fint verktøy for språkvask av tekst og for å sikre at kommunens språkprofil følges opp i praksis».

– Eirik Linaker Berglund, kommunikasjonssjef i Tromsø kommune

Korrektur

Tansa korrigerer et vidt spekter av feil knyttet til rettskrivning, språkbruk, stil og tegnsetting siden systemet sjekker hele uttrykk og ikke bare enkeltord. Det blir som en personlig korrekturleser.

Tansa reduserer tiden de ansatte bruker på å rette feil manuelt, spesielt fordi det fanges opp så mange ulike feiltyper. De ansatte kan isteden konsentrere seg om selve innholdet og la Tansa ta hånd om korrekturen. 

Grammatikkontroll

Skrivefeil og grammatiske feil er ikke det samme, men begge deler er viktig å få korrigert før dokumenter sendes videre eller tekster blir publisert. Enkel stavekontroll finner stort sett ikke grammatiske feil, og de er også ofte lett å overse ved manuell korrektur.

Tansa kommer med grammatikkontroll som kan oppdage og korrigere grammatiske feil som ofte gjøres. Slike feil kan oppstå ved redigering (klippe-og-lime-feil) eller ved at en ikke kjenner godt nok reglene som gjelder. 

Synonymordbok

Når du kontrollerer teksten med vårt skriveverktøy, kan du også få opp alternativer til bestemte ord i teksten. Det kan være nyttig for å oppnå et mer presist og variert språk. 

Orddeling

Tansa tilbyr orddeling som også er nyttig for tekster som publiseres på nettet. Orddeling ved linjeskift gjør ofte tekster lettere å lese på blant annet mobiltelefoner og nettbrett. Men det er en forutsetning at ordene blir delt på korrekt måte, ellers oppnår en gjerne det stikk motsatte.

Lesbarhetskontroll

For skandinaviske språk bruker vi den velkjente lesbarhetsindeks (liks eller LIX) for måling av lesbarhet. På engelsk kan en velge mellom seks ulike metoder. 

Verktøyet gir deg en enkel vurdering av hvor lettlest teksten er sammenlignet med bestemte typer av tekster. Dette vil være en god indikasjon på om teksten er tilpasset målgruppen den er skrevet for. Du kan også se hvor stor andel av teksten din som består av lange ord og få et anslag over hvor lang tid det vil ta å lese teksten. 

Hvor kan Tansa brukes?

Våre språkverktøy kan brukes både i Windows, macOS og ChromeOS, i alle nettlesere, i Google Docs og Microsoft Office 365 (Word og Outlook). Også i saks- og arkivsystemer er våre språkverktøy tilgjengelige.

Øyvind Nesvåg

«Som et språknøytralt fylke har vi som mål at hver fjerde aktueltsak på nettsiden er skrevet på nynorsk. For å nå dette målet trengte vi et godt oversettelsesverktøy, det får vi ved å bruke Tansa integrert i ACOS CMS. Vi får nå gleden av svært treffsikker oversetting. I noen tilfeller mer korrekt nynorsk enn det mange av oss kanskje hadde klart selv».

– Øyvind Nesvåg, senior kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune

Kunde

Tansa oversetter fra bokmål til nynorsk

 • Du får oversatt teksten din fra bokmål til nynorsk med kun ett tastetrykk.
 • Oversetteren sparer deg mye arbeidstid.
 • Det blir enkelt å overholde kravet om minimum 25 % nynorsk i offentlig sektor.
 • Du får mulighet til å velge den språkstilen som passer for din målgruppe.
 • Programmet kan kombineres med våre andre skriveverktøy.
 • Lesbarhetskontroll er inkludert.
 • Oversetteren er tilgjengelig i alle programmene du bruker til daglig.
 • Dette er et nyttig verktøy for alle som arbeider med nynorsk.

Tansa hjelper deg med korrekt språk

Woman working
Computer
Woman working from home

– når du skriver e-post til kunder eller samarbeidspartnere

– når du produserer innhold til nettsider eller lager annonser og reklamemateriell som brosjyrer og trykksaker

– når du utformer kontrakter og andre formelle dokumenter