Skip to main content
Bokmål til nynorsk oversetter

Fem skrivetips fra vår språkekspert

Vi har flere dyktige språkeksperter som arbeider hos oss, og en av dem har gitt oss sine beste skrivetips. Enten du jobber i en kommunikasjonsavdeling, har skriving som hobby eller du er innholdsprodusent, er det alltid godt å ha noen gode skrivetips i bakhånd.

1. Skriv om en ting av gangen – sett punktum

Når du begynner å skrive, har du gjerne flere tanker i hodet samtidig. Sorter da momentene slik at de presenteres i tur og orden på en ryddig måte. Del opp og sett punktum istedenfor å presse for mye innhold inn i lange og kompliserte setninger. Bruk gjerne ord som derfor, likevel, derimot m.m. for å binde sammen innholdet i teksten.

2. Vær konkret – kall en spade for en spade

Hvis du mener «forurensning», skriver du det og ikke for eksempel «miljømessige problemer». Unngå vage og tvetydige formuleringer når du kan. Det vil gjøre innholdet langt lettere å forstå.

3. Bruk eksempler

Treffende eksempler vil som oftest gjøre generelle beskrivelser mer interessante og lettere å huske for den som leser.

4. Tenk på leserne

Tenk alltid på skriving som kommunikasjon, og bruk gjerne muntlige virkemidler for å skape nærhet til leseren. Det kan for eksempel være ved direkte henvendelse (du istedenfor man/en), bruk av vanlige ord istedenfor mer formelle ord (for eksempel vanskelig istedenfor problematisk) og gjennom innslag av humor der det passer.

5. Varier språkbruken

Tekster med mye gjentakelser av ord og ensformig setningsbygning blir gjerne kjedelige å lese. Prøv å variere ordbruken ved hjelp av synonymer, og varier ordstillingen i setninger som følger etter hverandre.

Vi har løsninger for både privat og offentlig sektor. 
Ønsker du å vite mer om hva vi tilbyr for offentlig sektor, klikk her.

ØNSKER DU Å HØRE MER OM OSS OG VÅRE LØSNINGER?