Skip to main content

Hvordan påvirker skrivefeil bedriftens troverdighet?

Vi vet alle hvor irriterende det kan være hvis man skal gjøre research om et produkt eller en tjeneste man ønsker å kjøpe, og det på nettsiden er drøssevis med skrivefeil. Hva gjør det med inntrykket ditt av bedriften?

Troverdighet handler om å ha tillit og kunne stole på at det som blir sagt, stemmer. Dette bygges opp over tid gjennom både handlinger og kommunikasjon, og kan fort ødelegges for eksempel av dårlig språk og mange skrivefeil.

På hvilken måte kan bedriften påvirkes?

Skrivefeil kan påvirke troverdigheten på flere måter. Det kan for eksempel gi inntrykk av at bedriften ikke tar seg tid til å redigere og kvalitetssikre tekstene sine. Det kan også gi inntrykk av at bedriften ikke er seriøs nok, eller at den ikke bruker tilstrekkelig med ressurser til å kommunisere klart og tydelig med kundene sine.

I verste fall kan språkfeil føre til misforståelser og problemer med å tolke budskapet i det som blir sagt. Dersom leseren får feil informasjon eller misforstår innholdet, kan det være svært uheldig for bedriften.

Korrektur er alfa omega

Det er derfor veldig viktig at en er nøye med å redigere og kvalitetssikre tekster før de publiseres. Her kan Tansa være til stor hjelp ved å finne og korrigere skrivefeil, grammatiske feil og tegnsettingsfeil før publisering.

Tansa bidrar også til at den enkelte medarbeider kan følge bedriftens språkstil og tone. Videre kan en få forslag til synonymer som kan gjøre teksten mer variert og engasjerende. Ved å bruke et korrekturverktøy som Tansa kan bedriften spare både tid og ressurser. Man trenger mindre tid til å gjennomgå teksten og er garantert et feilfritt resultat.