Skip to main content

Nynorsk i offentlig sektor

Målloven skal regulere bruken av bokmål og nynorsk i staten. Det innebærer blant annet at enkeltpersoner og virksomheter skal få svar på den målformen de selv har brukt ved henvendelser til statlige kontorer. Landets kommuner kan selv bestemme hvilken målform en ønsker benyttet i skriv fra staten.

Dette kan være utfordrende når saksbehandlere som skal utforme brev eller skriv på nynorsk, ikke selv har dette som sitt hovedmål. Det vil ofte føre til kjedelige feil som heller ikke alltid kan forhindres av vanlig stavekontroll. Vi har utviklet et verktøy som oversetter tekster fra bokmål til korrekt nynorsk i løpet av få sekunder.

Rogaland fylkeskommune har tatt i bruk Tansa og integrert vår automatiske oversetter fra bokmål til nynorsk i sitt CMS-system. Det gjør at de ansatte enkelt kan oversette tekstene de skriver i trygg forvissning om at oversettelsene blir korrekte selv om de ikke selv har nynorsk som sitt hovedmål. Mye tid kan spares som ellers ville gått med til tidkrevende språkvask eller manuell oversettelse.

I tillegg til oversetteren tilbyr vi også ordlister for nynorsk korrektur. Disse kan tilpasses den lokale språkstilen. På Voss skriver en gjerne annerledes enn i Valdres, og dette vil våre verktøy støtte opp under, både ved maskinoversettelse og korrektur/tekstkontroll.

Enkel nynorsk ordliste fra Det Norske Samlaget

Vi samarbeider med Samlaget og tilbyr deres Enkel nynorsk ordliste i en digital utgave.

Som tittelen sier, er dette en ordliste som gjør det enklere å skrive nynorsk ved at valgfrie former er redusert til et minimum. Den kan integreres i Tansas korrekturløsning og benyttes som et digitalt oppslagsverk med 33 000 oppslagsord. 

Ved bruk av Tansas korrekturløsning får en rettet skrivefeil, tegnsettingsfeil og feil ved navn og uttrykk. Korrekt orddeling ved linjeskift og synonymordbok er andre funksjoner som kan velges i tillegg.

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å høre mer om våre produkter på nynorsk.