Skip to main content

Enkel omsetting frå bokmål til nynorsk

Frå bokmål til nynorsk med eit klikk

Tansa syter for feilfri omsetting frå bokmål til nynorsk, og teksten kan enkelt tilpassast den språkstilen som ein nyttar lokalt. Tansa kan korrigere skrivefeil og grammatiske feil i teksten før han blir omsett til nynorsk, noko som er naudsynt for å oppnå eit vellykka resultat.

Fordelar med å bruke Tansa-omsettaren:

  • Omset tekstar effektivt med eit tastetrykk
  • Gir feilfri nynorsk på eit blunk
  • Kan tilpassast lokal språkstil
  • Er tilgjengeleg i alle programma du bruker dagleg
  • Inluderer måling av lesbarheit
  • Er eit praktisk verktøy for dei som ikkje har nynorsk som hovudspråk
  • Kan enkelt kombinerast med dei andre skriveverktøya våre
  • Hjelper deg å oppfylle kravet om minimum 25 % nynorsk i offentleg sektor

Ønsker du meir informasjon?

Øyvind Nesvåg

Kundane våre seier:

«Som et språknøytralt fylke har vi som mål at hver fjerde aktueltsak på nettsiden er skrevet på nynorsk. For å nå dette målet trengte vi et godt oversettelsesverktøy, det får vi ved å bruke Tansa integrert i ACOS CMS. Vi får nå gleden av svært treffsikker oversetting. I noen tilfeller mer korrekt nynorsk enn det mange av oss kanskje hadde klart selv».

– Øyvind Nesvåg, senior kommunikasjonsrådgiver i Rogaland fylkeskommune

Kunde

Tansa leverer språkteknologi og skriveverktøy for næringslivet

Vi tilbyr skriveverktøy som gjer det enkelt å kvalitetssikre innhald og tekst. Du får eit nyttig og effektivt skriveverktøy som kan brukast i alle nettlesarar og program du nyttar til dagleg.

Våre løsingar inkluderer mellom anna automatisk korrektur, lesbarheitsanalyse, orddeling, synonymordliste og automatisk omsetting frå bokmål til nynorsk. 

Tansa og skriveverktøya våre

Vi tilbyr ei rekke løysingar for å kvalitetssikre tekst. Godt språk er viktig, og med verktøya våre blir skrivearbeidet mykje enklare. Teksten blir retta direkte i programma du nyttar til dagleg, som til dømes:

woman_computer.image
computer_hands.image
woman_working.image

– når du skriv e-post til kundar eller samarbeidspartnarar

– når du produserer innhald til nettsider eller lagar annonsar, brosjyrar og trykksaker

– når du utarbeider kontraktar og andre formelle dokument 

Ønsker du å vite meir om omsettaren vår og avtale ein demonstrasjon? Registrer deg med namn, telefonnummer og e-post, så tar vi kontakt med deg og finn ei tid som passar.

Du kan lese meir om Tansa og produkta våre her.