Skip to main content

Gjør tekstproduksjonen effektiv og gi bedre leseopplevelser

Egne løsninger for tekstproduksjon
Mange av våre kunder velger å utvikle egne løsninger for tekstproduksjon. Slike løsninger kan tilpasses produksjonsflyten i virksomheten og på den måten effektivisere tekstarbeidet. I mediebransjen er det vanlig å benytte sentraliserte publiseringsløsninger. Andre bransjer bruker derimot ofte ulike verktøy for å kunne publisere til flere plattformer.

API
For Tansa har det siden oppstarten vært viktig å kunne gi kunder mulighet til å integrere programmet i forskjellige løsninger. Dette gjøres gjennom våre API-er (Application Programming Interface), der metoder blir beskrevet som andre programmer kan bruke for å kommunisere med Tansas tjenester. I begynnelsen var det gjerne leverandører av redaksjonelle løsninger som tok kontakt for å bygge inn Tansa i sine verktøy. Det er fortsatt slik, men også bedrifter innenfor andre bransjer er interessert i å bruke våre API-er.

Tansa i nyhetsformidling
En av våre kunder har utviklet sitt eget bloggverktøy for å kunne publisere nyheter raskt og effektivt i andre kanaler. Med Tansa-tjenestene tilgjengelig unngår de skrivefeil og sikrer god lesbarhet. De kunne brukt vår programmodul i en nettleser, men valgte i stedet å bruke vårt API for å unngå installasjonsarbeid på brukerens arbeidsstasjon. Tansa er da alltid tilgjengelig uavhengig av produksjonsplattform og hvor man publiserer teksten fra.

Tansa i kommunal meldetjeneste
En kommune skal integrere Tansa i en meldingstjeneste som brukes til å sende meldinger til kommunens innbyggere. En typisk beskjed kan være: «Vannlekkasje på nettet. Kan føre til noe lavt vanntrykk». Dette er korte meldinger som skal sendes ut til en avgrenset gruppe eller alle innbyggerne i kommunen. Kommunen har allerede brukt tid og ressurser på å utvikle en egen klarspråksprofil, og denne blir bygd inn i en skybasert løsning som er levert og driftet av Tansa. Ved bruk av vårt API er det heller ikke her nødvendig å installere ekstra programvare på brukernes arbeidsstasjoner.