Kringkasting

På web eller TV

Vi tenker kanskje ikke på fjernsyn som et tekstmedium, men TV-stasjoner bruker tekst i mange sammenhenger, f.eks. nyhetsgrafikk, saksoverskrifter og tickere. Fordi teksten ofte produseres på direkten, er sjansene for feil desto større.

I nyhetene omgås vi en stadig skiftende strøm av steds- og personnavn som må være skrevet korrekt, både på skjermen og i ledsagende artikler på nettsidene. Tansa er alltid à jour, og sørger for at det ikke oppstår kjedelige glipper.

.