Aviser

Avisredaksjonene har utviklet seg fra trykksakprodusenter til døgnåpne informasjonssentre, og Tansa spiller en viktig rolle i den nye medievirkeligheten. Før kunne journalistene konsentrere seg om å jobbe med en nyhetssak som skulle trykkes én gang. Nå må de stadig oppdatere artiklene på nett etter hvert som sakene utvikler seg.

Tansa brukes i dag av flere hundre avisredaksjoner verden over til å opprettholde en høy språklig standard, både i papirutgavene og på nettsidene.