SDK / API

Nytt API (Application Programming Interface) gjør Tansa tilgjengelig i nesten alle programmer

Brukere kan integrere Tansas korrekturrutiner og redigeringsfunksjoner i egen progravare

Et API (Application Programming Interface) er et rutinebibliotek som gjør det mulig for ulike programmer å samarbeide.

Tansas nye API gjør det enkelt for brukerne å legge inn Tansa i de fleste redigerings- og publiseringssystemer, enten det er spesialprogramvare eller kommersielle applikasjoner. Tansas korrekturrutiner kan dermed brukes i så godt som alle tekstredigeringssystemer.

Som et eksempel er vårt nye API brukt til å integrere Tansa med to av de mest populære HTML-baserte tekstbehandlerne, TinyMCE og CKEditor.

Tansa er kjent for å være fleksibelt og konfigurerbart, bl.a. slik at brukerne kan skreddersy ordlistene etter egne behov. Det nye API-systemet gir ytterligere fleksibilitet ved at brukerne kan tilrettelegge produksjonsprosessen bedre.

API-systemet gir også ny funksjonalitet. I tillegg til korrekturvinduet, som hele tiden har vært den sentrale delen av brukergrensesnittet, kan mulige feil nå vises direkte i teksten. Understrekninger med forskjellig farge angir hva slags feil Tansa har funnet: Stavefeil, stilbrudd, klisjeer, ukjente ord osv.

Ved å klikke på de understrekede ordene åpnes et popup-vindu hvor brukeren kan angi hva Tansa skal gjøre med problemet. Dette gir en enklere, mer strømlinjeformet prosess og følgelig enda større tidsbesparelser.

Tansas API er fullstendig web-basert, og gjør det mulig å benytte korrekturrutinene hvor som helst, når som helst. Det betyr også at Tansa er klargjort for integrering med fremtidige programmer og systemer.

Tansas API er brukt til integrering med en rekke verktøy:

  • TinyMCE
  • CKEditor
  • MediumEditor
  • RadEditor
  • WordPress
  • Drupal, med flere

API’et inneholder også eksempelkode som letter arbeidet for utviklerne.