Wire Services

Et stort nyhetsbyrå produserer hundrevis – kanskje tusenvis – av artikler hver dag, som så skal distribueres til andre medier. Med et slikt produksjonstrykk teller hvert minutt, og med Tansa kan tiden som går med til korrektur og feilretting reduseres betraktelig.