Magasinpublisering

Utgivere av tidsskrifter, ukeblader og fagblader over hele verden bruker Tansa for å unngå feil ved personnavn. Tansas ordlister oppdateres kontinuerlig med navn på politikere, artister, idrettsstjerner og kjendiser etter hvert som de dukker opp i nyhetsbildet.