Tansa Statistikk

Tansa fører kontinuerlig statistikk over hvordan systemet brukes, slik at du kan følge med på utviklingen – dag for dag, uke for uke eller måned for måned.

Programmet holder rede på hvor mange rettelser som gjøres, hvilke feil som forekommer oftest, hvilke rettelser som ignoreres, og en rekke andre data. Informasjonen er tilgjengelig online på bedriftens Tansa Statistics-sider, slik at du kan studere den når og hvor du vil.

Statistikken brukes også til å oppdatere og tilrettelegge bedriftens ordlister, slik at treffsikkerheten til systemet hele tiden blir bedre.