Tansa Enterprise

Tansa Enterprise er en løsning for større bedrifter og organisasjoner. Den er tatt i bruk av flere multinasjonale konserner og er tilgjengelig på flere språk.

Denne modellen bruker spesialtilpassede ordlister basert på bedriftens egen språkbruk og sørger for at fagterminologi, produktnavn, standardformuleringer og annet brukes riktig. Våre teknikere og språkkonsulenter er tilgjengelig for assistanse og veiledning om det skulle være nødvendig.

Tansa Enterprise kan tilpasses til alle programmer som brukes i bedriften, og forenkler redigeringsarbeidet på alle nivåer.