Mye mer enn en stavekontroll

Tansa går grundigere til verks enn den stavekontrollen du finner i tekstbehandlere og layoutprogrammer. Istedenfor å sjekke ett og ett ord analyserer programmet flere ord i rekkefølge. Dermed kan du også kontrollere ordforbindelser, faste uttrykk og egennavn.

Tansa har en mer omfattende, mer spesialisert og bedre ajourført ordliste enn det som ellers oftest blir benyttet. Det gir mer nøyaktig korrektur. I tillegg kan regler for ordvalg og språkbruk legges inn i programmet, slik at det kan hjelpe brukerne med å følge de språklige retningslinjene i bedriften.

Med Tansa behøver du ikke lenger å kaste bort tiden med å lete etter vanlige stavefeil og språkfeil. Du trenger heller ikke slå opp i ordlister eller spørre kollegaene hvis du er usikker på hvordan et ord staves.

Brukerne av Tansa har kunnet se en reduksjon av publiserte feil på opptil 90 %. Samtidig har tiden som går med til redigering og feilretting blitt redusert med 40 %.

.

En serverbasert løsning

Sentralisert programvare og felles ordlister sikrer at alle i bedriften har tilgang til de samme korrekturverktøyene. Dermed kan alle typer tekst kvalitetssikres enten det dreier seg om en brosjyre, en pressemelding, en kontrakt eller en epost. Det gir et viktig konkurransefortrinn da språkbruken har mye å si for hvordan bedriften blir oppfattet. Stavefeil og dårlig språk stiller bedriften i et dårlig lys.

Tansa har nå vært i bruk i mer enn 20 år i Norge og flere andre land. Prestisjetunge mediehus som Financial Times og Washington Post bruker det daglig, det samme gjelder en rekke andre medieforetak, forlag, bedrifter og organisasjoner i inn- og utland. Alle som produserer større mengder tekst, vil få en umiddelbar gevinst ved å bruke Tansa.