Stadig flere offentlige etater og virksomheter tar i bruk klarspråk og utarbeider egne klarspråkprofiler for bedre og enklere språk. Tansa korrektursystem tilbyr nå en løsning hvor klarspråkprofilene blir bygget inn slik at det alltid er lett å overholde og bruke profilen for alle ansatte.

Hva er klarspråk?

Ifølge Språkrådet er klarspråk et ”korrekt, klart og brukertilpasset språk i tekster fra det offentlige”. Det kan inkludere å bruke norske ord i stedet for engelske, skrive ”du” eller ”vi” i stedet for ”man”, eller å unngå unødig bruk av vanskelige fremmedord. Målet med klarspråk er å gjøre teksten forståelig for alle. For at budskapet skal nå leseren, er det derfor viktig at teksten er så klart skrevet at den ikke gir rom for misforståelser. Du kan lese mer om klarspråk på Språkrådets sider.

Korrektursystem som støtter klarspråkarbeid

Tansa korrektursystem støtter klarspråkarbeid og bygger inn klarspråkprofiler for de kundene som har slike. I praksis betyr dette at systemet for eksempel advarer mot eller foreslår rettelser av ord og uttrykksmåter som en ønsker å unngå. Ved hjelp av Tansa blir klarspråkprofilen enklere å overholde og bruke for alle ansatte.

Hva korrektursystemet kan hjelpe med

En klarspråkprofil forklarer hvordan den enkelte skribenten kan skrive klart, korrekt og lettfattelig. Profilen tar for seg mange ulike områder innenfor språk som en klarspråkskribent bør være oppmerksom på. Samtidig kan det være utfordrende for alle ansatte å ha full oversikt over klarspråkprofilen og hvordan de er anbefalt å skrive for eksempel lover, navn på avdelinger eller norske erstatningsord for engelsk. Når klarspråkprofilen er bygget inn i korrektursystemet, vil systemet derimot foreslå rettelser og advarsler innenfor mange ulike språklige områder som hjelper brukerne til å skrive et klart og godt språk:

 • Korrekt betegnelse på lover, forskrifter osv.
 • Engelske ord endres til foretrukne norske ord
 • ‘Gammeldagse’, foreldede norske ord endres til mer alminnelige ord
 • Navn på avdelinger, ansatte, organisasjoner og samarbeidspartnere blir rettet
 • Foretrukken skrivemåte av ord og uttrykk (han eller hun, ikke han/hun)
 • Advarsler på passive former, vage termer, navn osv.
 • Unngå substantivsyke – advarsler på hyppig brukte substantiveringer
 • Korrekt skrivemåte og bruk av punktum ved forkortelser
 • Særskriving/sammenskriving av faste uttrykk
 • Korrekt betegnelse på land og innbyggere
 • Egne guider kan opprettes for deling
 • Mulig å legge inn beskrivelse av foretrukne rettelser

Hvorfor Tansa?

Klarspråk med Tansa gjør språkarbeidet enklere, morsommere og bedre. Og ikke minst, ressursene som blir lagt ned i utarbeidelsen av en klarspråkprofil, opplæring og kursing av de ansatte og det videre språkarbeidet får en høyere kvalitet og blir fulgt opp i alle ledd på en enklere og mer effektiv måte.

Veien videre

Har du lyst på mer informasjon om hvordan din bedrift kan ta i bruk klarspråk med Tansa korrektursystem? Eller ønsker du informasjon om hvordan du kan starte med Tansa i bedriften din?

Ta kontakt så hjelper vi deg videre.